Haal nog meer belastingvoordeel uit uw zonnepanelen

Haal nog meer belastingvoordeel uit zonnepanelen

Wij begrijpen dat alle regelingen soms best ingewikkeld zijn, maar een goede verdeling en planning van investeringen levert vaak veel geld op. Zo laat Jasper Gorter van Alfa Accountants met een rekenvoorbeeld zien dat drie vennoten duizenden euro’s meer terugkrijgen vanuit de KIA als ze op eigen naam investeren. Doe ook uw voordeel met zijn tip!

Uw KIA berekenen

Met de onderstaande tabel kunt u uw KIA bepalen. Bij een totaalbedrag aan investeringen in bedrijfsmiddelen (waaronder zonnepanelen) van ruim € 55.000 bereikt u de maximale KIA.

Meer danMaar niet meer danDe KIA bedraagt        
€ 0 € 2.300 € 0
€ 2.300 € 56.642 € 28% van investeringsbedrag
€ 56.643 € 104.891 € 15.863
€ 104.892 € 314.673 € 15.863 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
€ 314.674 -  € 0

Ondernemen in een samenwerkingsverband

Onderneemt u in een samenwerkingsverband (zoals een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap), dan geldt een samentelverplichting. Dat betekent dat u de investeringen van alle maten bij elkaar moet optellen om de KIA te vast te stellen.

Stel: drie vennoten investeren in 2018 voor in totaal € 168.072, dan bedraagt de KIA:

€ 15.863 – (7,56% x (€ 168.072 – € 104.891)) = € 11.087

Dit bedrag moet vervolgens nog worden verdeeld onder de drie vennoten, waardoor de KIA voor elk (slechts) € 3.696 bedraagt.

Investeren op eigen naam levert duizenden euro´s op

Dat kan beter! Dan moeten de drie vennoten op hun eigen naam investeren in plaats van op naam van de vof. Datgene waarin ze geïnvesteerd hebben, verhuren ze vervolgens aan de vof, of brengen het gebruik in de vof.

Stel dat elk van de vennoten € 56.024 investeert op eigen naam. Dan geldt de samentelverplichting niet en krijgt élke vennoot  € 15.687 (28% investeringaftrek) in plaats van € 3.696!

Uitgaande van een inkomstenbelastingtarief van 40% levert dit een totaal voordeel op van bijna € 15.000. Daarnaast is het wellicht ook mogelijk om een jaarlijks btw-voordeel te realiseren.

Maatwerk

Wel is het van belang om goed te blijven opletten. De vraag kan bijvoorbeeld zijn welke vennoot dan waarin moet investeren en wat de juridische gevolgen daarvan zijn. En bij investeren op eigen naam ontstaan ook zogenoemde buitenvennootschappelijke balansen, wat extra administratief werk betekent. Maar daar heeft Alfa Accountants een oplossing voor.

Het blijft maatwerk, maar met een goede verdeling en planning van investeringen behaalt u vaak veel voordeel. Laat uw accountant anders meekijken naar uw investeringsplannen en voorkom dat u voordeel laat liggen!

Nuon Ondernemersdesk

Voor vragen kunt u terecht bij de Nuon Ondernemersdesk. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur bereikbaar op 020 89 20 255.

Interessant artikel?