Man gebruikt een rekenmachine

Weer kritiek op box 3 heffing

Weer kritiek op box 3-heffing

Een adviseur van de Hoge Raad stelt dat de vermogensrendementsheffing van box 3 in strijd is met het Europeesrechtelijke eigendomsrecht. Jasper Gorter van Alfa Accountants legt uit waarom de adviseur dit vindt en wat dit voor u betekent.  Het belastingsysteem van box 3 is – nu nog – eenvoudig. U betaalt geen belasting over uw werkelijke inkomsten. Dat wordt berekend over een fictief inkomen aan de hand van een verondersteld rendement van 4% (forfait). Door dit systeem kan de heffing lager, maar ook hoger uitvallen dan een heffing over het werkelijke rendement. En omdat we in de praktijk het rendement van 4% vaak niet halen, vinden veel belastingplichtigen dat ze te zwaar worden belast.

Noor heeft woning in Nederland

De zaak waar de adviseur van de Hoge Raad nu over adviseert, gaat over een inwoner van Noorwegen die in Nederland een woning heeft. Hij verhuurt die woning niet, de woning levert hem dus geen rendement op. Toch moet hij belasting over de WOZ-waarde van de woning betalen. De advocaat-generaal spreekt in dit kader van een heffing met een ‘confiscatoir karakter’: de belastingplichtige wordt gedwongen in te teren op zijn vermogen. En dat is in strijd met het eigendomsrecht zoals dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd.

De advocaat-generaal vindt dat de Hoge Raad daarom bij de wetgever moet aandringen op aanpassing van box 3. Daarnaast zou de rechter de heffing in individuele gevallen kunnen corrigeren. Dat kan als de heffing hoger is dan de netto-inkomsten en waardevermeerdering van het vermogen. De advocaat-generaal is niet de enige die deze kritiek heeft geuit op box 3. De wetgever heeft daarom al besloten om het fictief rendement per 2017 iets flexibeler te berekenen.

Wat betekent dit voor u?

Er loopt al een proefprocedure over box 3. De staatssecretaris heeft toegezegd de uitkomst daarvan ook toe te passen bij belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt. Voor de meeste belastingplichtigen is er dus geen aanleiding om nu bezwaar te maken tegen de aanslag inkomstenbelasting.

Deze proefprocedure gaat echter alleen in op de heffing over spaargeld. Als u andere vermogensbestanddelen dan spaargeld in box 3 heeft, kan dat een reden zijn om toch bezwaar te maken tegen uw openstaande belastingaanslagen. Daarbij is de kans echter groot dat de Belastingdienst uw bezwaar afwijst zonder de uitkomst van de lopende procedures af te wachten. Als de Belastingdienst uw bezwaar inderdaad afwijst, moet u beslissen of u met de zaak naar de rechter wilt stappen.

Overigens verwachten wij niet dat de Hoge Raad of de Europese rechter zal beslissen dat de box 3-heffing onrechtmatig is. Zelfs de advocaat-generaal verwacht niet dat zijn advies gevolgd wordt. Ondanks alle kritiek zal box 3 zeer waarschijnlijk dus nog wel even (zo) blijven.

Bent u benieuwd naar de andere nieuwsberichten van Alfa Accountants, kijk dan op www.alfa.nl/actueel.

U kunt altijd terecht bij onze Ondernemersdesk

Bel ons gerust op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op 020 89 20 255. Wij zijn er voor u.

Interessant artikel?