Haal nog meer belastingvoordeel uit uw zonnepanelen

Aftrek zakelijke kosten huurwoning nu nog mogelijk

Werkt u (deels) vanuit huis? Dan gebruikt u een deel van uw huis en uw energie voor uw onderneming. Dit zijn dus zakelijke kosten, die u bij uw inkomstenbelasting kunt aftrekken van uw ondernemingsresultaat. Jasper Gorter van Alfa Accountants weet precies hoe het zit en licht de mogelijkheden toe.

De inkomstenbelasting kent allereerst een “werkruimteregeling” om deze huisvestingskosten af te trekken van het ondernemingsresultaat. De meeste ondernemers voldoen alleen niet aan de strenge voorwaarden van deze regeling. Geldt dit voor u en woont u in een huurwoning? Dan is er sinds kort de mogelijkheid om onder deze strenge voorwaarden vandaan te komen.

Wat is uw alternatief?

Gebruikt u meer dan 10 procent van de oppervlakte van uw huis zakelijk? Dan mag u het huurrecht toerekenen aan uw onderneming. Dit betekent dat u de hele huur en alle gebruikerslasten mag aftrekken van uw ondernemingsresultaat. Ook als u niet aan de voorwaarden van de “werkruimteregeling” voldoet. Dit heeft de Hoge Raad afgelopen zomer beslist.

Wanneer mag u uw huurrecht toerekenen aan uw onderneming?

Hebt u het huurrecht in het verleden op privé gezet? Dan mag u het huurrecht niet zomaar overzetten naar de zaak (het ondernemingsvermogen). U kunt in uw eerdere aangiften inkomstenbelasting zien of uw huurrecht op privé staat, bijvoorbeeld als de huurbedragen niet zijn afgetrokken van de winst. Als de aanslagen inkomstenbelasting van deze jaren al onherroepelijk zijn, mag u het huurrecht niet zomaar verplaatsen naar het ondernemingsvermogen. Het huurrecht op de zaak zetten mag alleen:
- bij de start van de huur;
- bij het eerste gebruik van de woning binnen de onderneming;
- óf bij een latere bijzondere gebeurtenis, zoals een ingrijpende verbouwing.

Welke gevolgen heeft dit?

Zodra het huurrecht tot uw ondernemingsvermogen behoort, mag u de volledige huurlasten aftrekken. Dus ook de kosten voor privégebruik. Om dit te corrigeren moet u jaarlijks een percentage bij uw belastbare winst optellen, meestal 1,85% van WOZ-waarde. Deze bijtelling beperkt het voordeel van de aftrek van de huurlasten.

Gemiddeld voordeel ruim € 2000!

Of het voor u loont om het huurrecht op de zaak te zetten? Dat hangt af van de hoogte van de huur, de gebruikerslasten en de bijtelling. Maar in nagenoeg alle gevallen is het voordelig. Het jaarlijkse belastingvoordeel bedraagt gemiddeld ruim tweeduizend euro. Het is daarom verstandig na te gaan of u het huurrecht in 2016 of eerdere jaren (alsnog) op de zaak kunt zetten.

Profiteer nu het nog kan

Deze uitspraak van de Hoge Raad kost veel geld. Daarom wijzigt het kabinet de wet per 1 januari 2017. Vanaf die datum mag u de huurlasten alleen nog aftrekken als er sprake is van een zelfstandige werkruimte (bijvoorbeeld met een zelfstandige ingang). Maar voor 2016 en voorgaande jaren profiteert u dus wellicht nog wel van deze mogelijkheid. Maak er gebruik van nu het nog kan!

U kunt altijd terecht bij onze Ondernemersdesk

Bel ons gerust op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op 020 89 20 255. Wij zijn er voor u.

Interessant artikel?