Boer Jan belt met Nuon

Tarieven Energiebelasting 2019 voor Ondernemers

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel energiebelasting betaalt u eigenlijk voor uw verbruik? Hier vindt u de voorlopige tarieven energiebelasting voor 2019.

Zakelijke energiebelasting: hoe zit dat eigenlijk?

De overheid heft energiebelasting over uw energieverbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe minder energiebelasting u betaalt. Deze belasting betaalt u automatisch via Nuon.

Zo wordt uw energiebelasting berekend

De energiebelasting die u betaalt is direct gekoppeld aan het aantal kWh (elektriciteit) en m³ (gas) dat u op jaarbasis verbruikt. Energiebelasting is opgebouwd uit staffels. Dit betekent dat u bij een hoger energieverbruik in een hogere zone komt. De energiebelastingtarieven worden over het algemeen lager wanneer u in een hogere verbruikszone komt.

Bij Opslag Duurzame Energie, de extra energiebelasting die is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren, is de eerste zone echter goedkoper dan de tweede zone.

Waar vindt u de energiebelastingtarieven?

Op deze pagina vindt u de tarieven energiebelasting van 2019. Ieder kalenderjaar veranderen de energiebelastingtarieven. Wij zorgen ervoor dat de tarieven in uw voorschotbedrag worden verwerkt. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan bij uw jaarafrekening.

Meer weten over de tarieven energiebelasting?

Onze Ondernemersdesk geeft antwoord op al uw vragen

Energiebelasting elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,09863 € 0,0189
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) € 0,00000 € 0,0189
0 - 10.000 (openbare laadpalen) ** € 0,05337 € 0,0000
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05337 € 0,0278
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01421 € 0,0074
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00058 € 0,0003
> 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik € 0,00117 € 0,0003
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 257,54 € 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 1 x 6 Ampère op het geschakeld net (afgeschaft per 1-1-2015) € 0,00 € 0,00
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Inclusief indexatie
** Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt voor de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh) een verlaagd energiebelastingtarief in de periode 2017-2020. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met Opslag Duurzame Energie.

Wat is Opslag Duurzame Energie?

ODE is een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas. U betaalt dit, omdat de overheid ons stimuleert om meer duurzame energie te produceren.

Energiebelasting gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelasting voor gas

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,29313 € 0,0524
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06542 € 0,0161
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02383 € 0,0059
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01280 € 0,0031
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,16452 € 0,00
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,29313 € 0,0524
Aardgas voor doorleveranciers onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés vrijgesteld vrijgesteld

* Inclusief indexatie

Energiebelasting gas

Energiebelasting tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.

Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag 
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04707 € 0,0084
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02469 € 0,0061
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02383 € 0,0059
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01280 € 0,0031

* Inclusief indexatie