Boer Jan belt met Nuon

Tarieven Energiebelasting 2018 voor Ondernemers

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel energiebelasting betaalt u eigenlijk voor uw verbruik? Hier vindt u de voorlopige tarieven energiebelasting voor 2018.

Zakelijke energiebelasting: hoe zit dat eigenlijk?

De overheid heft energiebelasting over uw energieverbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe minder energiebelasting u betaalt. Deze belasting betaalt u automatisch via Nuon.

Zo wordt uw energiebelasting berekend

De energiebelasting die u betaalt is direct gekoppeld aan het aantal kWh (elektriciteit) en m³ (gas) dat u op jaarbasis verbruikt. Energiebelasting is opgebouwd uit staffels. Dit betekent dat u bij een hoger energieverbruik in een hogere zone komt. De energiebelastingtarieven worden over het algemeen lager wanneer u in een hogere verbruikszone komt.

Bij Opslag Duurzame Energie, de extra energiebelasting die is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren, is de eerste zone echter goedkoper dan de tweede zone.

Waar vindt u de energiebelastingtarieven?

Op deze pagina vindt u de voorlopige tarieven energiebelasting van 2018. Ieder kalenderjaar veranderen de energiebelastingtarieven. Wij zorgen ervoor dat de tarieven in uw voorschotbedrag worden verwerkt. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan bij uw jaarafrekening.

Meer weten over de tarieven energiebelasting?

Onze Ondernemersdesk geeft antwoord op al uw vragen

Energiebelasting elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,10458 € 0,013200
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) € 0,00000 € 0,013200
0 - 10.000 (openbare laadpalen) ** € 0,05274 € 0,000000
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05274 € 0,018000
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01404 € 0,004800
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00057 € 0,000194
> 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik € 0,00116 € 0,000194
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 308,54 € 0,000000
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 1 x 6 Ampère op het geschakeld net (afgeschaft per 1-1-2015) € 0,00 € 0,000000
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Verhoogd met indexatie
** Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt voor de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh) een verlaagd energiebelastingtarief in de periode 2017-2020. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met Opslag Duurzame Energie.

Wat is Opslag Duurzame Energie?

ODE is een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas. U betaalt dit, omdat de overheid ons stimuleert om meer duurzame energie te produceren.

Energiebelasting gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelasting voor gas

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,26001 € 0,0285
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06464 € 0,0106
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02355 € 0,0039
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01265 € 0,0021
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,16257 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,26001 € 0,0285
Aardgas voor doorleveranciers onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés vrijgesteld vrijgesteld

* Verhoogd met indexatie

Energiebelasting gas

Energiebelasting tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.

Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag 
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04175 € 0,0046
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02440 € 0,0040
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02355 € 0,0039
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01265 € 0,0021

* Verhoogd met indexatie

Afschaffing landbouwregeling btw vanaf 1 januari 2018: wat verandert er voor u?

Met ingang van 1 januari 2018 is het verlaagde btw-tarief van 6% voor de levering en het transport van aardgas aan  land- en tuinbouwers, dat gebruikt wordt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten, afgeschaft. Met de doorvoering van deze wet brengen we 21% btw in rekening.

Voor energiebelasting en Opslag Duurzame Energie blijft het verlaagd tarief voor tuinders bestaan.