Verklaringen energiebelasting en btw

Verklaringen energiebelasting en btw

In een aantal situaties komt u in aanmerking voor een ander (gunstiger) energiebelastingtarief of btw-tarief dan het gebruikelijke tarief. Dit wordt beoordeeld op grond van de Wet Belastingen op Milieugrondslag (Wbm), onderdeel energiebelasting. Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een ander tarief, dient u dan een verklaring hiertoe in.

1. Tuinderverklaring: lagere belasting voor tuinders

Als tuinder kunt u met deze verklaring het lage btw-tarief voor de levering van aardgas aanvragen. Ook tuinders die aardgas en/of door ondergronds leidingennet geleverde warmte gebruiken ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten, komen in aanmerking voor het energiebelasting tarief voor de glastuinbouw.

Komt u in aanmerking voor de tuinderverklaring?  Download de Tuinderverklaring

2. Energiebelasting cumulatie

Heeft u een WOZ-object waarop zich meer dan 1 gasaansluiting en/of meer dan 1 elektriciteitsaansluiting bevinden? Mogelijk kunt u energiebelasting besparen. Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, kan het zijn dat het totale verbruik in een lager belastingtarief valt.

Ontdek of energiebelasting cumulatie gunstig is voor u