investeringsaftrek zonnepanelen mkb

investeringsaftrek

Profiteer optimaal van de belastingvoordelen van zonnepanelen

Heeft u de laatste jaren geïnvesteerd in zonnepanelen? Dan kunt u profiteren van belastingvoordeel. Denk bijvoorbeeld aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regelingen zijn soms behoorlijk ingewikkeld. Hierdoor lopen veel ondernemers belastingvoordeel mis. Jasper Gorter van Alfa Accountants legt uit hoe beide regelingen werken en heeft een goede tip voor u!

Hoe berekent u uw KIA?

De KIA hangt samen met het bedrag dat u in een boekjaar in bedrijfsmiddelen (waaronder zonnepanelen) heeft geïnvesteerd. Zie de onderstaande tabel.


Meer dan Maar niet meer dan Dan bedraagt de KIA
€ 0 € 2.300 € 0
€ 2.300     € 56.024 28% van investeringsbedrag
€ 56.024 € 103.748 € 15.687
€ 103.748 € 311.242 € 15.687 -/- 7,56% x (investeringsbedrag -/- € 103.748)
€ 311.242 - € 0


Investeert u in een boekjaar € 56.024,-, dan bereikt u de maximale KIA. Investeert u meer, dan levert dit geen voordeel meer op, en kan dit zelfs nadelig uitpakken.

Hoe berekent u uw EIA?

Wilt u in aanmerking komen voor de EIA? Dan moet het gezamenlijk piekvermogen van uw zonnepanelen boven de 25 kW zijn. Zit u boven deze grens, dan berekent u de EIA als volgt:

58% x aankoopbedrag (met een maximum van € 750,- voor elke kW aan piekvermogen)

Stel: u heeft € 20.000,- geïnvesteerd, en een piekvermogen van 30 kW, dan is uw EIA:

58% x € 20.000,- = € 11.600,-, mits dit onder het maximum van € 750,- voor elke kW aan piekvermogen blijft. En dat is hier het geval: 30kW x € 750,- x 58% = € 13.050,-

Tip: Splits uw investering

Wilt u in een jaar meer dan € 56.024,- investeren, dan is het interessant om de investering te splitsen over meerdere boekjaren.

Stel: u investeert in 2016 alleen € 90.000 in zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een gezamenlijk piekvermogen van 90 kW. Dan levert deze investering u een investeringsaftrek op van:

€ 15.687 aan KIA (zie tabel)

€ 39.150 aan EIA + (90 x € 750 x 58%)

========================

€ 54.837

Besluit u de helft te investeren in 2016 en de andere helft in 2017, dan levert dit veel meer investeringsaftrek op:

€ 15.687 (2016) + € 15.687 (2017) aan KIA

€ 19.575 (2016) + € 19.575 (2017) aan EIA +

=========================

€ 70.524

Uitgaande van een inkomstenbelastingtarief van 40%, levert dit een voordeel op van ruim € 6.000,00.

Maatwerk

Het is belangrijk om goed op te blijven letten. Als u uw investering splitst en het piekvermogen van de deelinvesteringen hierdoor onder de 25 kW zakt, gaat dat ten koste van het totale bedrag aan EIA. Daarnaast is het niet helemaal zeker of u in 2017 ook EIA krijgt voor investeringen in zonnepanelen. As u naast de zonnepanelen ook in andere bedrijfsmiddelen investeert, wordt de rekensom weer anders. Het blijft daarom maatwerk, maar door investeringen goed te timen en te plannen kunt u vaak veel voordeel behalen.

In de volgende nieuwsbrief geeft Jasper weer een tip. Alfa Accountants plaatst regelmatig berichten op haar website. Bent u in benieuwd? Kijk dan op alfa.nl/actueel.

020 892 02 55

Vragen? Neem contact op met onze klantenservice.  
U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.