Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Subsidie bij Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Wilt u de veiligheid van uw kleine bedrijf vergroten? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Alle kleine bedrijven kunnen een gratis VKB-scan laten uitvoeren. Op basis van de scan kunt u investeren in organisatorische, bouwkundige, elektronische of digitale maatregelen of combinaties daarvan. De helft van uw investering wordt vergoed tot een maximum van € 1000,-. 

Hoe komt u in aanmerking voor de Veiligheid Kleine Bedrijven-scan?

Als uw onderneming aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een Veiligheid Kleine Bedrijven-scan:

  • Uw bedrijf telt maximaal 10 fulltime medewerkers
  • Uw onderneming heeft maximaal 5 vestigingen

Hoe vraagt u de VKB-scan aan?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de VKB-scan uit. Op de website van het CCV kunt u de VKB-scan aanvragen.
Veiligheid Kleine Bedrijven