Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)

Subsidie bij duurzame energieproductie (SDE+)

Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen zoals zon, wind en water en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. 

Welke vormen van duurzame energie komen in aanmerking voor Stimuleringsregeling Duurzame Energie+?

U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van duurzame energie:
  • duurzame elektriciteit
  • duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit
  • groen gas

Hoe vraagt u Stimuleringsregeling Duurzame Energie+ aan?

Vanaf 2014 vraagt de overheid u een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 NM³/uur dient u deze studie bij uw subsidieaanvraag toe te voegen. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • exploitatieberekening
  • berekening van het projectrendement
  • onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de website van de RVO checkt u binnen enkele minuten of uw duurzame energieproductie in aanmerking komt voor SDE+. U leest hier ook wanneer u uw aanvraag kunt indienen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie