Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

Subsidie voor onderzoek naar innovatieve vormen van energie (EOS)

Energie Onderzoek Subsidie (EOS) wordt verstrekt aan bedrijven en kennisinstellingen die onderzoek doen naar innovatieve vormen van energie. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient u een projectplan in bij de RVO. U maakt dan kans op financiële steun. Er zijn 5 EOS-regelingen waarbij MKB-ondernemingen 10% extra subsidie ontvangen. Als een MKB onderneming deelneemt aan een project wordt in veel gevallen 25% van het subsidiebedrag bij de opstart voorgeschoten. 

Welk typen projecten komen in aanmerking voor Energie Onderzoek Subsidie?

Er zijn verschillende EOS-regelingen. Op welke regeling u een beroep kunt doen, hangt af van het type project:
  1. Nieuw Energie Onderzoek (EOS NEO): Subsidie voor nieuw energieonderzoek dat bijdraagt aan een betrouwbare, schone en betaalbare energiehuishouding
  2. Lange Termijn (EOS LT): Subsidie voor onderzoekers met plannen die op termijn bijdragen aan een duurzame energiehuishouding
  3. Korte Termijn Onderzoek (EOS KTO): Deze regeling ondersteunt onderzoek en ontwikkeling van technologieën die passen binnen de 5 aandachtsgebieden van EOS
  4. Demonstratie (EOS DEMO): Subsidie voor projecten die nieuwe of vernieuwende technologieën demonstreren
De aandachtsgebieden van Energie Onderzoek Subsidie zijn:
  1. Energie-efficiency in de industriële en agrarische sector
  2. Biomassa
  3. Nieuw gas/schoon fossiel
  4. Gebouwde omgeving
  5. Opwekking en netten

Hoe vraagt u Energie Onderzoek Subsidie aan?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Energie Onderzoek Subsidie (EOS) uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de website van de RVO checkt u binnen enkele minuten of uw project in aanmerking komt voor EOS. U leest hier ook wanneer u uw aanvraag kunt indienen.
Energie Onderzoek Subsidie