In 4 stappen ondernemen op zonne-energie

Een overstap op zonne-energie staat hoog op het wensenlijstje van veel ondernemers. Maar hoe pak je dat aan, hoe kun je dat financieel zo slim mogelijk doen, en hoe vind je de juiste installateur?

Overstappen op zonne-energie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kort door de bocht is dit het traject:

  1. bepaal wat uw dak kan opbrengen aan vermogen
  2. bereken de kosten en opbrengsten
  3. stel vast of huur of koop de beste optie is
  4. kies een leverancier en laat de installatie plaatsen.

Zonnepanelen op dak

De capaciteit van een PV-installatie (PV = photo voltaic) hangt af van de oppervlakte van het dak van uw pand. Het vermogen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Als een zonnepaneel ideaal geplaatst is (face to face met de zon) levert 1 Wp ongeveer 0,85 kWh op. Verbruikt uw bedrijf bijvoorbeeld 20.000 kWh per jaar, dan heeft u een kleine 25.000 Wp nodig, oftewel 100 PV-panelen van 250 Pw.

Investeren/terugverdienen

Een PV-installatie is een forse investering, een 250 Wp-paneel kost tussen de 400 en 500 euro (inclusief installatie). De terugverdientijd hangt van veel factoren af: het energiecontract, het opbrengstprofiel en eventuele subsidies. De levensduur van zonnepanelen ligt rond de dertig jaar, de gemiddelde terugverdientijd is vijf à zeven jaar. Met subsidies kan die periode aanmerkelijk bekort worden. Op sommige dagen kan de installatie meer elektriciteit leveren dan u nodig hebt. In dat geval levert u energie terug aan het net. De opbrengst wordt verrekend met de kosten van wat u in daluren van het net afneemt (= saldering).

Huurpand of kooppand?

Is het pand uw eigendom, dan is de keuze aan u. Bent u mede-eigenaar, dan neemt de VvE het besluit over aanschaf, opbrengstverdeling en restwaarde. Huurt u een bedrijfspand, alleen of met anderen, dan heeft u toestemming van de eigenaar nodig. Neemt hij de installatie over, dan zal dat mogelijk tot een huurverhoging leiden. Blijft de huurder eigenaar van de panelen, dan mag hij die doorverkopen aan de nieuwe huurder of ze meenemen als hij vertrekt (maar bedenk dat het pand weer in originele staat moet worden opgeleverd). Als meerdere huurders van de panelen gebruikmaken, is meenemen geen optie. Het is dus zaak afspraken te maken over eigenaarschap, gebruik, verrekening van kosten en opbrengsten en restwaarde bij de afloop van het huurcontract.

Collectieve energiewinning

Het aantal energiecoöperaties van particulieren en MKB-ondernemers groeit. Hiervoor geldt de zogenoemde postcoderoosregeling. Een postcoderoos is de viercijferige postcode plus alle aangrenzende viercijferige postcodes. Per ‘roos’ kan een korting op de energiebelasting per opgewekte kWh verkregen worden.

Installateurs en keurmerken

Nederland telt een groot aantal installateurs, slechts een beperkt aantal werkt onder het label Zonnekeur. Dit keurmerk van de stichting DEPK (Duurzame Energie Prestatie Keur) betekent dat de installateur volledig gecertificeerd en gekwalificeerd is en dat u minimaal vijf jaar garantie hebt op het installatiewerk.

Fiscale voordelen

- SDE+-regeling voor grootverbruik (installaties met een vermogen van minimaal 15 kWp).
- KIA, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (voor bedrijven met kleinverbruikaansluiting).
- EIA, de energie-investeringsaftrek voor plaatsing van zonnepanelen op een bedrijfspand.

Zonnepanelen huren

Is de investering in een PV-installatie te groot, dan kunt u zonnepanelen huren of leasen, met de mogelijkheid de installatie te kopen zodra u dit wilt/kunt. Nuon biedt deze mogelijkheid samen met partner Solease

Uw eigen zonne-energie opwekken met uw onderneming

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Met zonnepanelen wekt uw onderneming zelf 100% schone elektriciteit op. Daarnaast doet u een goede investering met een hoog rendement. U kunt flink op uw jaarlijkse energielasten besparen.

Interessant artikel?