Energietransitie concreter gemaakt

Eind juni organiseerde Nuon MKB een goedbezocht offline event voor ondernemers op het terrein van Startup Village: In Één Middag Klaar Voor De Energietransitie. Op het event werd antwoord gegeven op de volgende vragen: "hoe voldoe ik als ondernemer aan de wet- en regelgeving?", "welke subsidies helpen mij verduurzamen?" en "wat is het alternatief voor aardgas?"

Vragen van bezoekers

Een consultant uit de regio Arnhem wil vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. In elk gesprek met klanten komt het onderwerp aan de orde. Hoe vertaal je het naar de praktijk? Hoe kunnen zijn klanten hun grote investeringen terugverdienen? Ook privé is hij geïnteresseerd, omdat hij zijn platte dak vol wil leggen met zonnepanelen.

Een ondernemer in de elektrotechniek signaleert in zijn werk dat er in beheer en gedrag nog veel verbeterd kan worden. Techniek kan daar wat in betekenen. Hij is benieuwd naar subsidiemogelijkheden en wat Nuon voor suggesties doet. En 2 bestuursleden van een Hilversumse VvE oriënteren zich op laadpalen voor elektrische auto’s in de parkeergarage. Ze zijn ook gekomen om te horen wat de opties zijn zonder gas.

Er zijn 3 sprekers die met elkaar veel antwoorden geven:

Binnen één generatie fossielvrij

Mark Post (directeur Nuon MKB) trapt af. Hij bespreekt kort wat Nuon, onderdeel van het Zweedse Vattenfall, doet om de missie van het moederbedrijf te laten slagen: binnen 1 generatie naar fossielvrij. Zoals de bouw van het eerste subsidieloze windpark op de Noordzee en de samenwerking met GreenBattery dat schone energie opslaat en levert aan festivals.

Ook kondigt hij een energiescan voor ondernemers aan. Voor particulieren is er al een populaire energiescan waarbij een energieadviseur van Nuon van afstand meekijkt en energieadviezen geeft. Voor MKB’ers komt er een fysieke energiescan.

CO₂-voetafdruk verkleinen

Weten de aanwezigen dat er een CO₂-belasting aankomt? ‘We gaan allemaal betalen voor CO₂,’ waarschuwt Rob van der Rijt van het online platform Klimaatplein. En is iedereen bekend met de informatieplicht op energie besparen? Vanaf 2019 wordt de al bestaande Wet Milieubeheer gehandhaafd voor ondernemers die meer dan 50.000 kWh aan stroom verbruiken, of 25.000 m³ gas. Die ondernemers moeten de overheid informeren over de energiezuinige maatregelen die ze genomen hebben.

Van der Rijts Klimaatplein helpt ondernemers om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen. Door enerzijds te besparen en anderzijds energie duurzaam op te wekken. Hij licht zijn 5-stappenplan toe. Het begint met het energieverbruik van je bedrijf inventariseren. Stap 2: besparingsmaatregelen. Stap 3: duurzaam opwekken. Stap 4: compenseren van je CO₂-uitstoot en stap 5 ten slotte: je ervaringen delen. Van der Rijt: ‘Dat helpt de duurzame boodschap verspreiden en draagt bij aan de waarde van je onderneming.’

Meer dan 1.000 subsidies en fondsen

‘Er zijn er meer dan 1.000,’ meldt Jorian Blom van Alfa Accountants en Adviseurs. Hij bespreekt de belangrijkste subsidies en regelingen op het gebied van duurzaamheid:

Jorian rekent voor dat die soms tienduizenden euro’s kunnen opleveren. Zo kun je als ondernemer via de EIA 54,5% van de investeringskosten van de winst aftrekken als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie. Via de MIA is ook aftrek mogelijk van de fiscale winst, tot wel 36% van de investeringskosten in milieuvriendelijke technieken. Blom geeft een paar voorbeelden:

  • elektrische auto
  • dubbelzijdig begroeide muur
  • waterdoorlatende bestrating met vilt

Hij adviseert om via internet de lijsten van de EIA (pdf) en MIA (pdf) te raadplegen. Daarin noemt de overheid elk jaar de mogelijkheden die in aanmerking komen. Voor alle subsidies en regelingen gelden voorwaarden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de aanvragen en geeft een verklaring af als de aanvraag is goedgekeurd. ‘Het webformulier invullen is het makkelijke gedeelte,’ zegt Blom. ‘Moeilijker is om te bepalen of je aan alle regels voldoet en op tijd bent.’ Daarin kunnen de adviseurs van Alfa een rol spelen. Ze begeleiden ook bij voortgangs- en eindrapportages en weten welke subsidies gestapeld mogen worden.

Van het gas af, maar hoe?

Silke Nieuwenhuis, innovatiemanager bij Nuon Stadswarmte, herinnert nog even aan de doelstelling: in 1 generatie fossielvrij. Dat betekent in 2050 volledig CO₂-vrij zijn en dus van het gas af. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden? Ze schetst een paar alternatieven: biogas, dat weinig aanpassingen vergt en dus makkelijk toepasbaar is, maar duur is en niet volop beschikbaar. Voor elektrisch verwarmen kun je gebruik maken van een warmtepomp, bodemsystemen, infraroodpanelen en warmte-/koude-opslag. Maar dat vraagt om investeringen voor aanpassingen in gebouwen en  om een bepaalde isolatiegraad.

Een alternatief is stadswarmte. Voordeel van stadswarmte is dat je zelf geen investering hoeft te doen. En het levert een CO₂-reductie op van 45 tot 70% vergeleken met een individuele hr-ketel. Stadswarmte maakt gebruik van de restwarmte van bedrijven en (nu nog) deels van fossiele bronnen. Het zal steeds meer uit duurzame bronnen komen. Voorwaarde voor stadswarmte is dat bron en gebruiker dicht bij elkaar zitten, vandaar dat het vooral in stedelijke omgevingen beschikbaar is zoals Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen.

Rondleiding Startup Village

Na de 3 presentaties kunnen de deelnemers inspiratie opdoen bij de rondleiding door directeur Erik Boer langs een aantal van de start-ups van Startup Village. Of napraten bij de borrel.

Volgend MKB-event

Na dit eerste geslaagde MKB-event over de energietransitie volgen er meer. Er zijn plannen voor soortgelijke events in een aantal regio’s. Wilt u daarvan op de hoogte blijven? Laat het ons weten.

Interessant artikel?