Haal nog meer belastingvoordeel uit uw zonnepanelen

Vraag eenvoudig teveel betaalde btw terug

Betaalt u als ondernemer wel eens btw over een factuur die uiteindelijk niet betaald wordt door uw klant? Sinds 1 januari kunt u die teveel betaalde btw eenvoudig terugvragen. Wij leggen u graag meer uit over de oude en nieuwe regeling.

Als ondernemer moet u soms btw afdragen over facturen die door uw afnemer nog betaald zijn. Dan kan het gebeuren dat u btw betaalt over een vordering die nooit aan u betaald wordt. Uiteraard wilt u deze afgedragen btw dan zo snel mogelijk terug ontvangen. En dat is sinds 1 januari een stuk gemakkelijker geworden.

De oude regeling in het kort

In de oude regeling ontstaat het recht op teruggaaf van btw vanaf het moment dat vaststaat dat een vordering niet is of zal worden betaald. In de praktijk kon u de btw dan pas terugvragen als u een document had waaruit blijkt dat de betaling niet meer was te verwachten. Dit document kwam bijvoorbeeld van de curator van de debiteur. U moest bovendien afzonderlijk om zo’n document verzoeken. Dat kon niet via de eigen btw-aangifte.

De nieuwe regeling

Ook in de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2017 ontstaat pas recht op teruggaaf van btw als blijkt dat de vordering niet betaald is of zal worden.

De nieuwe regeling heeft twee belangrijke verbeteringen voor u.

  • Het recht op teruggaaf ontstaat uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden. U beschikt dus veel sneller over de btw, en bovendien zonder de hulp van een curator of de debiteur zelf.
  • Voortaan kunt u btw terugvragen via uw eigen periodieke btw-aangifte in plaats van via een daartoe apart in te dienen verzoek. Wordt u later alsnog (gedeeltelijk) betaald door uw debiteur? Houd er dan rekening mee dat u die btw alsnog  - al dan niet gedeeltelijk - moet terugbetalen.

Overgangsregeling

Voor bestaande vorderingen geldt een overgangsregeling voor de termijn van één jaar. Voor openstaande vorderingen die opeisbaar zijn geworden in 2016, of in de jaren daarvoor, start de termijn van één jaar pas op 1 januari 2017. Voor deze vorderingen kunt u de btw-teruggaaf verkrijgen op 1 januari 2018, tenzij al eerder duidelijk is dat de vordering niet wordt betaald.

Het is voor u dus verstandig om de btw voor openstaande vorderingen waarvan nu al vaststaat dat deze niet zullen worden betaald, al in de eerste aangifte over 2017 terug te vragen.

Fiscale voordelen en subsidies voor ondernemers

Voor ondernemers zijn er meerdere fiscale voordelen en subsidies te behalen. Wij begrijpen dat u misschien niet altijd tijd heeft om uit te zoeken waar u precies recht op heeft. Toch is het jammer als u deze voordelen misloopt. Daarom hebben wij het uitzoekwerk vast voor u gedaan.

Interessant artikel?