Meer duidelijkheid over modelovereenkomst zzp'ers

In mei van dit jaar is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Wij weten dat er veel vragen zijn over deze wet. In de wet DBA staat dat zzp’ers hun contract kunnen laten beoordelen door de Belastingdienst. Keurt de Belastingdienst dit contract goed en werkt u volgens de overeenkomst, dan weet u zeker dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden. De Belastingdienst heeft voor verschillende situaties modelovereenkomsten gepubliceerd. Ook daarvoor geldt dat als u volgens de overeenkomst werkt, u zeker weet dat er geen sprake is van een dienstverband.

Problemen

De Belastingdienst keurt echter veel voorgelegde overeenkomsten af en de wachtrij is lang. Bovendien is er onduidelijkheid over sommige modelovereenkomsten. Staatssecretaris Wiebes heeft een aantal maatregelen genomen om de onrust en onzekerheid hierover weg te nemen. Alfa Accountants zet ze voor u op een rij.

1. Meldpunt problemen

De Belastingdienst krijgt een meldpunt. Hier geeft u uw problemen rondom de modelovereenkomst door. De Belastingdienst analyseert alle meldingen om zo veelvoorkomende problemen in kaart te brengen. De Belastingdienst gebruikt deze informatie om de website te verbeteren.

2. Meer mensen om de modelovereenkomsten te beoordelen

Op dit moment beoordelen veertig personen de modelovereenkomsten. Dit wordt de komende tijd uitgebreid naar zestig personen.

3. Openbaar register goedgekeurde overeenkomsten

Er komt een openbaar register met goedgekeurde overeenkomsten. Hier kunt u zien of de Belastingdienst een overeenkomst met een bepaald kenmerk heeft goedgekeurd. Het is de bedoeling dat het register 31 oktober 2016 werkt.

4. Terughoudend boetebeleid voor 'goedwillende' ondernemers

Als u onbewust ‘even buiten de lijntjes van de modelovereenkomst werkt’, krijgt u niet direct een boete. De Belastingdienst geeft eerst uitleg en waarschuwt voor de gevolgen. Ook als de beoordeling van een overeenkomst nog gaande is, beboet de Belastingdienst nog niet. Ondernemers die kwaadwillend zijn, bijvoorbeeld om een oneerlijk kostenvoordeel te behalen ten opzichte van concurrenten, zullen vanaf 1 mei 2017 met harde hand worden aangepakt.

Interessant artikel?