IBAN

Wat is IBAN?

Het IBAN (International Bank Account Number) is een langer rekeningnummer.

Wat is mijn IBAN?

Het bestaat voor een deel uit uw huidige rekeningnummer. Vóór uw rekeningnummer staat een landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen.

Nuon is over op IBAN

Nuon is vanaf 1 augustus 2013 overgegaan op IBAN. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij hebben dit aangepast in onze systemen en gebruiken voortaan uw IBAN.

Op www.overopiban.nl vindt u alle informatie over IBAN.