Uitleg over de jaarafrekening

Wat is een jaarafrekening?

Ieder jaar stuurt Nuon u een jaarafrekening. De jaarafrekening bestaat uit meerdere bladen. Op het eerste blad staat het bedrag dat u nog moet betalen, of terugontvangt. Verder ziet u wat uw nieuwe termijnbedrag wordt voor de komende twaalf maanden.

Op de bladen erna staat de specificatie. Hierop kunt u precies terugvinden hoeveel elektriciteit, gas of warmte u heeft verbruikt in een bepaalde periode. Daarnaast staan hier de vaste kosten vermeld (zoals de kosten van uw aansluiting of voor meterhuur). Op het laatste blad van de jaarafrekening vindt u de uitleg van een aantal begrippen.

Wat is een eindafrekening?

Wanneer u verhuist of overstapt naar een andere leverancier, ontvangt u van Nuon een eindafrekening. Nuon stuurt u deze na opzegging van het leveringscontract voor de geleverde stroom of het geleverde gas.

Bekijk uw jaar- en eindafrekeningewn in Mijn Nuon

U kunt uw jaar- en eindafrekeningen bekijken in Mijn Nuon. Heeft u nog geen Mijn Nuon account? Meld u dan eenvoudig aan

Betaalproces

Als u bij ons een product afneemt, sturen we u doorgaans maandelijks een voorschotnota en elk jaar een jaarafrekening. Aan het betalen van de rekening zijn betaaltermijnen en vervaldata verbonden. Meer info over het betaalproces