Gigajoule (GJ)

Wat is een Gigajoule (GJ)?

Het verbruik van stadswarmte meten we in Gigajoules. De Gigajoulemeter meet de warmte die door de warmte-installatie is afgegeven aan uw bedrijf. Dat werkt als volgt: de meter stelt vast hoeveel water er door uw binneninstallatie stroomt, en meet ook wat de temperatuur van het aan- en afgevoerde water is. Met deze drie gegevens kan de hoeveelheid energie nauwkeurig worden vastgesteld.