Uiterste betaaldatum

Wat is de uiterste betaaldatum van het termijnbedrag of de jaarafrekening?

De uiterste betaaldatum van het termijnbedrag of de jaarafrekening staat op uw factuur. Dit is de dag waarop het bedrag op de rekening van Nuon moet staan.