Twee rekeningen na overstap andere leverancier

Waarom zijn mijn meterstanden geschat als ik ben overgestapt naar een andere leverancier?

Bij een overstap bieden sommige energieleveranciers de mogelijkheid om op basis van uw werkelijke meterstanden over te stappen. Als de nieuwe leverancier geen meterstanden doorgeeft bij uw overstap, of als de doorgegeven meterstanden te veel afwijken, schat de netbeheerder uw meterstanden.

Uw nieuwe leverancier is verantwoordelijk voor de meterstanden van uw overstap. Als uw meterstanden geschat zijn, neemt u dan contact op met uw nieuwe leverancier. Nuon kan geen correctie voor u aanvragen.