Levert Nuon kernenergie?

Levert Nuon ook kernenergie?

Nuon produceert zelf geen kernenergie, maar levert wel kernenergie aan haar klanten. Dit komt door het importeren van elektriciteit uit het buitenland. Omdat de markt voor grijze stroom erg ondoorzichtig is, is er een gemiddelde gemaakt voor de samenstelling van grijze stroom uit Nederland en het buitenland. Hoeveel kernenergie er nu daadwerkelijk is verbruikt, is niet te achterhalen. Daarom wordt gewerkt met het gemiddelde van geproduceerde elektriciteit in een land.