Aanmaning bij bedrag betaald

Waarom krijg ik een aanmaning terwijl ik betaal met automatische incasso?

Het is mogelijk dat er onvoldoende saldo op uw rekening stond tijdens de automatische afschrijving. Sinds de invoering van een nieuwe betaalwijze binnen de eurozone (SEPA) zijn de regels rondom automatische incasso's aangescherpt. Als er onvoldoende saldo op uw rekening staat wordt het te incasseren bedrag niet afgeschreven. Sommige banken schrijven het bedrag wel af maar storneren het vervolgens weer. Vóór SEPA probeerde uw bank de volgende 30 dagen alsnog te incasseren. Deze termijn is nu verkort naar 5 dagen.

Elke bank hanteert hierbij haar eigen regels. Neem contact op met uw bank om te informeren hoe zij hiermee omgaat.

Wij adviseren u de betaaldag van uw automatische incasso te wijzigen naar 2 dagen nadat u salaris heeft ontvangen. Zo zorgt u ervoor dat u tijdens de afschrijving voldoende saldo heeft.

Betaalt u niet met automatische incasso?
Misschien hebben uw betaling en de aanmaning elkaar gekruist. Heeft u de factuur al betaald, dan ziet u dit de volgende dag in Mijn Nuon. U kunt de aanmaning dan als niet verzonden beschouwen.

Tip: Betaal met automatische incasso. Zo heeft u geen omkijken naar uw betalingen en betaalt u altijd op tijd.