Verzoek vermindering energiebelasting

Hoe moet ik een verzoek om vermindering energiebelasting indienen?

Overheidsheffingen worden verwerkt in de energienota; de belasting komt boven op de prijs die u maandelijks betaalt voor gas en elektriciteit. U betaalt de belasting aan uw energiebedrijf, en het energiebedrijf draagt de belasting af aan de Belastingdienst. In een aantal situaties is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een ander energiebelasting- en of btw-tarief. Dit isĀ op grond van de Wet Belastingen op Milieugrondslag (Wbm). Bekijk of u hiervoor in aanmerking komt.