Zonne-energie in Nederland met zonnepanelen

Zonne-energie

Zonne-energie gebruiken

Zonnepanelen gebruiken zon- of daglicht om elektriciteit op te wekken.

Wat kunt u doen met de opgewekte elektriciteit:

  • Terugleveren aan het lichtnet (netgekoppeld systeem)
  • Opslaan in accu's (voor verlichting of bijvoorbeeld voor systemen op afgelegen plekken)
  • Direct gebruiken om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven (autonoom systeem).

Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld leveren de energie, die niet wordt gebruikt, terug aan het energiebedrijf. In dat geval loopt de elektriciteitsmeter terug zolang uw bedrijf minder elektriciteit verbruikt dan het zonnepaneel levert.

Opbrengst zonnepanelen

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • de hellingshoek van invallend zonlicht
  • de oppervlakte van de zonnepanelen,
  • het rendement van de zonnepanelen,
  • de hoeveelheid zoninstraling.

Plaatsing zonnepanelen

Bij plaatsing op het dak heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt de panelen direct op het (bij voorkeur schuine) dak monteren, een rek met panelen op een plat dak plaatsen of de panelen integreren als onderdeel (in plaats van dakpannen of andere bekleding).

Naast zonnepanelen is er ook nog PhotoVoltaïsch of PV-glas en PV-folie op de markt.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van zonnepanelen ligt boven de 10 jaar, ondanks de vele subsidies en fiscale regelingen. Hoe groter het oppervlak aan zonnepanelen en hoe meer de reguliere energieprijzen stijgen, des te aantrekkelijker wordt het om te kiezen voor zonne-energie.

Het gebruik van zonnepanelen levert op investeringsniveau nog niet altijd een gunstig plaatje op. Maar voor ondernemers die een maatschappelijk bewuste bedrijfsvoering belangrijk vinden - en dat duidelijk willen uitstralen - is het een goede oplossing.

Nuon, partner van de zon

Nuon is sinds kort partner van de zon. Dat betekent dat we zonnepanelen voor het MKB gaan aanbieden, compleet met een helder advies voor uw onderneming. Interesse? U kunt zich inschrijven voor meer informatie.