Duurzame oplossingen: duurzame energie

Duurzame energie

Compenseer uw eigen CO2-uitstoot

Bij het opwekken van elektriciteit en bij de verbranding van gas komt CO2 vrij. Dit is één van de oorzaken van het broeikaseffect. Door te kiezen voor duurzame energie, compenseert u uw eigen CO2-uitstoot. U levert een bijdrage aan een beter leefklimaat.

Duurzame elektriciteit

Er zijn duurzame varianten voor zowel elektriteit als gas beschikbaar. Groene elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. De bekendste voorbeelden zijn:

  • windenergie
  • zonne-energie
  • waterkracht
  • aardwarmte
  • verbranding of vergisting van plantaardig materiaal

Duurzaam gas

Bij gas is er over het algemeen sprake van CO2-compensatie. Veel energiebedrijven bieden hiervoor groene gasproducten aan. Vaak wordt bij deze producten als compensatie geïnvesteerd in duurzame energieprojecten of er wordt bos aangeplant en beschermd.

Contract duurzame energie

Als u een contract voor duurzame energie afsluit, zorgt uw energiebedrijf ervoor dat uw verbruiksdeel met duurzame energiebronnen wordt opgewerkt en/of gecompenseerd. Daarmee levert u een bijdrage aan het ‘vergroenen’ van het totale energieverbruik in Nederland.

Nuon Zakelijk Groen uit Nederland en Nuon Zakelijk Gas met CO2-compensatie

Nuon Zakelijk Groen uit Nederland is duurzame elektriciteit uit eigen land. De elektriciteit wordt volledig opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water en is 100% vrij van CO2-uitstoot. Dit doen wijzelf of samen met onze partners in Nederland. Met Nuon Zakelijk Gas met CO2-compensatie compenseren wij uw gasverbruik.

Lees meer informatie over Groen variabel  

Lees meer informatie over Groen vast