Geen gedoe, wel voordeel

Nuon Kantoor aan Huis-pakket

interview belastingcheck

Aanzienlijk besparingspotentieel in energie voor thuiswerkende zzp’er

Veel thuiswerkende zelfstandigen benutten de besparingsmogelijkheden op de energiekosten niet. De redenen hiervoor zijn complexe wetgeving, onbekendheid met de materie, en focus op de core business. Nuon en Alfa Accountants en Adviseurs bieden met het Nuon Kantoor aan Huis-pakket financieel voordeel en inzicht in de fiscale mogelijkheden.

Een interview met Raymond van Eck, manager Small Business Nuon, en Fou-Khan Tsang, voorzitter Raad van Bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs.

Valt er veel te besparen op energiekosten?

Van Eck: ‘Zeker. De zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die thuis werkt kan gebruikmaken van het zakelijk tarief voor energie. Dat is voordeliger dan het consumententarief. Bovendien geldt dat zakelijk tarief dan ook voor het privégebruik, dus dat is al dubbel voordeel.’

Tsang: ‘Een ander besparingspotentieel zit in de aftrekbaarheid van zakelijke energiekosten. Dat kan oplopen tot honderden en soms duizenden euro’s.’

Waarom laten zzp’ers zo veel liggen?

Tsang: ‘De wetgeving voor thuiswerkende ondernemers is erg complex en diffuus, gebaseerd op oude ideeën. Je moet een eigen opgang en een toilet hebben om de werkruimte te kunnen aftrekken. Een belachelijke eis, want dat heeft lang niet elke zzp’er nodig. Bovendien zijn er nog andere aspecten die een rol spelen zoals rechtsvorm, inrichting, wel of geen partner, koop of huur, gebruiksintensiteit, et cetera. Lastig om te ontdekken waar de kansen liggen. En dan denkt men al snel: laat maar.’  

Van Eck: ‘Veel ondernemers denken ook dat ze te klein zijn om voor een voordelig tarief of belastingaftrek in aanmerking te komen. Ten onrechte. En vaak wordt onderschat hoeveel energie thuis zakelijk wordt gebruikt. Bij een schoonheidssalon aan huis bijvoorbeeld draait dagelijks de wasmachine en een ICT-specialist heeft vaak dag en nacht computers aan staan.’

Het is dus onbekendheid en complexiteit, geen desinteresse?

Van Eck: ‘Integendeel. Wij zijn met ondernemers om de tafel gaan zitten om te begrijpen hoe zij het product energie zien. In deze tijd is elke besparing voor ondernemers meegenomen. Het is een enorm grote groep, Nederland telt meer dan 700.000 zzp’ers. Wij willen hen graag helpen met het optimaliseren van de energiehuishouding en met het realiseren van zo veel mogelijk besparingen. Maar dat is voor hen lastige materie met als gevolg dat men het al snel laat lopen. Vraag tien ondernemers wat ze maandelijks kwijt zijn aan energie, zeven of acht van hen blijven het antwoord schuldig. Daarin kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren.’

Transparantie en eenvoud vormen dus de leidraad?

Tsang: ‘De overheid heeft de mond vol over ondernemingszin, maar heeft het voor zzp’ers slecht geregeld. De wetgeving is gebaseerd op achterhaalde ideeën, zoals het feit dat je pas kantoorruimte in huis mag aftrekken als je een eigen opgang en toiletvoorziening hebt. Lang niet iedereen heeft dat nodig. Maar goed, in die complexiteit helpt het enorm als je de zaken transparant en eenvoudig kunt maken.’

Van Eck: ‘Als een ondernemer denkt: laat maar, al dat gedoe, dan is dat voor ons juist een haakje om te gaan mee-ondernemen en te bekijken waar we het makkelijker kunnen maken. Financieel en fiscaal, maar ook in de zin van het aanbieden van kennis.’

Dat heeft geleid tot het Nuon Kantoor aan Huis-pakket. Wat houdt dat in?

Van Eck: ‘Het is een pakket waarin producten, diensten en kennis samenkomen. We maken mensen attent op de besparingen die ze in hun energielevering kunnen realiseren. Enerzijds door hun het zakelijk tarief aan te bieden, anderzijds door daar een extra korting op te geven: zzp’ers die overstappen naar Nuon krijgen het eerste jaar 15 procent korting op de tarieven voor elektriciteit en 3 procent korting op gas.’

Tsang: ‘Het andere deel van het pakket bestaat uit fiscale transparantie. We hebben een online tool ontwikkeld waarmee je kunt zien of je in aanmerking komt voor aftrek en hoeveel je mag aftrekken. Bovendien hebben we een folder met belastingtips voor zzp’ers gemaakt en organiseren we workshops waarin onder meer het energiegebruik aan de orde komt.’

Van Eck: ‘Door het zo inzichtelijk en aantrekkelijk mogelijk aan te bieden, faciliteren we in feite de ondernemer om met datgene bezig te blijven waar hij goed in is, namelijk zijn eigen business, en toch te profiteren van de voordelen van scherp sturen in de energiehuishouding.’

Hoe komt een zzp’er erachter waar voor hem het voordeel ligt?

Tsang: ‘Met de online tool kom je daar heel snel achter, een paar gegevens invullen en klaar. Bovendien staat het antwoord in “gewoon Nederlands” en in “belastingjargon”, zodat je het zo kunt gebruiken in de communicatie met je boekhouder of de Belastingdienst.’

Van Eck: ‘Als je een werkruimte hebt die aan de wettelijke eisen van de eigen opgang en het toilet voldoet, kun je een evenredig deel van de energie aftrekken. Zo niet, dan kun je wel de energiekosten van de apparatuur aftrekken. Dit kun je zelf uitrekenen door te registreren hoe vaak je alles gebruikt.'

Kan elke zzp’er ervan profiteren?

Van Eck: ‘Ja. Maar hoe hoog je voordeel is hangt uiteraard af van de hoeveelheid energie die je gebruikt. Een gemiddeld gezin met twee kinderen gebruikt per jaar zo’n 3800 kilowattuur elektriciteit. Iemand die thuis werkt kan daar al snel 1500 of 2000 kilowattuur boven zitten.’

Hoeveel scheelt het, is het voordeel substantieel?

Tsang: ‘Stel dat 25 procent van je huis in gebruik is als werkruimte, dan kun je 25 procent van de totale kosten voor energie aftrekken. Ik denk dat veel ondernemers versteld zullen staan van het voordeel dat dat brengt.’

Van Eck: ‘Het zakelijk tarief ligt lager dan het consumententarief. Dat kan een aantrekkelijk voordeel brengen, zeker voor ondernemers die nog niet scherp gestuurd hebben op hun energie-inkoop. Bovendien geldt dat lagere tarief dus ook voor het privégebruik in hetzelfde huishouden. Maar ik wil benadrukken dat het ons niet alleen om de prijs gaat, van belang is dat we de ondernemer de complexiteit uit handen nemen. Het Nuon Kantoor aan Huis-pakket is ontstaan vanuit de behoefte van de ondernemer. Het biedt transparantie, knowhow en voordeel.’

Is er een grens aan de aftrekbaarheid, kan het samen met andere aftrekposten?

Tsang: ‘Er is geen onder- of bovengrens en de fiscale aftrekbaarheid van de energiekosten staat helemaal los van aftrekposten als de vermindering energiebelasting, ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Dat is ook niet meer dan logisch, want het energiegebruik is een reguliere ondernemerslast. Het zou bizar zijn als je in een kantoor je energielasten wel mag aftrekken, maar als je thuis werkt niet. Mijn advies is altijd: probeer je resultaat naar beneden te brengen door alle aftrekposten die je fiscaal kunt meenemen te gebruiken.’

Waarom werken Nuon en Alfa Accountants en Adviseurs samen in deze dienstverlening?

Van Eck: ‘Toen we de behoefte bij ondernemers onderkend hadden, zijn we een partner gaan zoeken voor het fiscale stuk. Voor ons van groot belang is het feit dat het een landelijk werkende organisatie is die toch heel dicht bij de ondernemer staat. De ideale partner voor dit product.’

Tsang: ‘Veel adviseurs mijden deze materie omdat het nogal complex is. Maar wij bieden ook kleinere ondernemers graag de helpende hand. Dit Nuon Kantoor aan Huis-pakket is een vorm van co-creatie waarbij de partijen samen echt toegevoegde waarde voor de ondernemer bieden: simpel en doeltreffend. Eerlijk gezegd had ik nooit kunnen denken dat ik nog eens samen met een energiebedrijf zou gaan bedenken waar voor de ondernemer winst te behalen valt. Nu blijkt dat we op deze manier tot zeer nuttige producten en diensten kunnen komen. Geen gedoe, en toch veel voordeel.'

 
Alfa logo

Ook interessant voor u

Het Nuon Kantoor aan Huis-pakket is ontwikkeld i.s.m. Alfa Accountants en Adviseurs