Datalek formulier

  1. Datalek melden
  2. Bevestiging

Datalek melden

Met ingang van 1-1-2016 schrijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) de meldplicht datalekken voor. Vanwege deze wet, verplicht Nuon u een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens bij uw bedrijf binnen 24 uur te melden via dit formulier. Wanneer u vragen heeft over dit formulier, stuur dan een e-mail naar data.protection.netherlands@nuon.com.

1. Bedrijfgegevens

Informatie over het bedrijf waar een datalek is geconstateerd.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Vul de postcode als volgt in: 1111<spatie>AA

Ongeldige postcode en huisnummer combinatie

Verplicht veld.

Alleen cijfers, hier geen toevoeging

Toevoeging

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

2. Beschrijf het incident

Beschrijf zo volledig mogelijk de oorzaak en het (mogelijke) resultaat van de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.

Verplicht veld.

3. Contactpersoon

Zodat wij contact kunnen opnemen als wij meer informatie nodig hebben.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

i

Verplicht veld.

Een telefoonnummer bestaat uit 10 cijfers zonder koppelteken

Een telefoonnummer bestaat uit 10 cijfers zonder koppelteken

Vul het telefoonnummer in waarop u het beste bereikbaar bent

4. Wanneer is de inbreuk door u geconstateerd?

Verplicht veld.

Verplicht veld.

5. Wanneer vond de inbreuk plaats?

Vermeld datum en tijd, of beschrijf een tijdvak of periode.

Verplicht veld.

6. Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens betrokken zijn bij de inbreuk

Meerdere antwoorden mogelijk.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

7. Wat is de aard van de inbreuk?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

8. Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk?

Geef een minimaal en maximaal aantal aan.

Verplicht veld.

Verplicht veld.

9. Om welke typen persoonsgegevens gaat het bij de inbreuk?

Typen persoonsgegevens zijn: Naam-, adres- en woonplaatsgegevens l Telefoonnummers l E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie l Toegangs- of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord of klantnummer) l Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer) l Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer l Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen l Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd l Bijzondere gegevens (zoals medische gegevens etc.) l Overige gegevens, namelijk (vul aan):

Verplicht veld.

10. Waren de persoonsgegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier beveiligd?

Als de gegevens waren beveiligd, verzoeken wij u aan te geven hoe dit is gebeurd.

Verplicht veld.

11. Heeft de inbreuk (ook) betrekking op personen in andere EU-landen naast Nederland?

Verplicht veld.

12. Welke technische en/of organisatorische maatregelen heeft uw bedrijf getroffen?

Beschrijf welke maatregelen uw bedrijf heeft getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen.

Verplicht veld.

  1. Datalek melden
  2. Bevestiging

Controleer gegevens

Bedrijfsnaam {{ strValue(data.bedrijfsnaam) }}
Postcode {{ strValue(data.postcode) }}
Huisnummer {{ strValue(data.houseNumber) }}
Toevoeging {{ strValue(data.houseNumberExtension) }}
Straat {{ strValue(data.street) }}
Woonplaats {{ strValue(data.city) }}
Beschrijf het incident {{ strValue(data.problem_incident) }}
Aanhef {{ strValue(data.gender) }}
Voorletters {{ strValue(data.firstname) }}
Achternaam {{ strValue(data.familyname) }}
Telefoonnummer {{ strValue(data.phoneNumberHome) }}
E-mailadres {{ strValue(data.email) }}
Datum (dd-mm-jj) {{ strValue(data.date) }}
Tijd (uu.mm) {{ strValue(data.problem_tijdstip) }}
Vul in: {{ strValue(data.problem_period) }}
Medewerkers {{ strValue(data.medewerkers) }}
Klanten {{ strValue(data.klanten) }}
Anders, nl: {{ strValue(data.problem_groep) }}
Lezen (vertrouwelijkheid) {{ strValue(data.lezen) }}
Kopiëren {{ strValue(data.kopieren) }}
Veranderen (integriteit) {{ strValue(data.veranderen) }}
Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid) {{ strValue(data.verwijderen) }}
Diefstal {{ strValue(data.diefstal) }}
Verlies {{ strValue(data.verlies) }}
Ongeautoriseerde toegang {{ strValue(data.ongeautoriseerd) }}
Anders nl: {{ strValue(data.problem_inbreuk) }}
Minimaal: {{ strValue(data.problem_minimaal) }}
Maximaal: {{ strValue(data.problem_maximaal) }}
Persoonsgegevens: {{ strValue(data.problem_persoonsgegevens) }}
Beschrijving: {{ strValue(data.problem_beveiligd) }}
Maak uw keuze: {{ strValue(data.Inbreuk) }}
Beschrijf: {{ strValue(data.problem_maatregelen) }}

Gegevens worden verstuurd ... een ogenblik geduld aub.

  1. Datalek melden
  2. Bevestiging

We hebben uw melding van een datalek ontvangen

U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw melding. We sturen deze bevestiging naar het e-mailadres van uw contactpersoon.

Er ging iets mis.