Nuon en Vattenfall ronden transactie af

Nuon onderdeel van de Vattenfall Group Vattenfall en Nuon ronden transactie af

Amsterdam, 1 juli 2009 – Vattenfall en Nuon hebben vandaag de transactie afgerond die was aangekondigd op 23 februari 2009. Vattenfall verwerft per 1 juli 2009 49 % van de aandelen Nuon voor een bedrag van EUR 4.833 miljoen. Daarmee krijgt Vattenfall een belang van 49 % in Nuon, alsmede operationele zeggenschap. Vattenfall zal de resterende 51% van de aandelen de komende zes jaar volgens vastgestelde voorwaarden verkrijgen. Nuon is de derde regionale Business Group binnen Vattenfall: Business Group Benelux.

Alle goedkeuringen van toezichthouders die vereist waren om de transactie te kunnen afronden, zijn verkregen. De Nederlandse overheid ging akkoord met het splitsingsplan van Nuon en de splitsing is op 30 juni 2009 geëffectueerd. Het bod van Vattenfall is door 100% van de aandeelhouders aanvaard. De Europese Commissie keurde na toetsing aan de mededingingsregels de transactie op 22 juni goed, onder de voorwaarde dat de retail-activiteiten van Nuon Duitsland zullen worden verkocht. De ondernemingsraad van Nuon heeft een positief advies voor het partnership afgegeven. Vattenfall neemt Nuon in de consolidatie op per 1 juli 2009.

De ondernemingen hebben gezamenlijk plannen opgesteld voor de integratie na de samenvoeging. Deze plannen zullen in de tweede helft van 2009 worden geïmplementeerd. De nadruk hierbij ligt op voortgaande waardecreatie en op realisatie van de ambities ten aanzien van duurzame energieprojecten, inkoop van gas en voorzieningszekerheid. Het aanbieden van producten en diensten met toegevoegde waarde die een efficiënter energieverbruik mogelijk maken staat centraal, met als doel een hoge klanttevredenheid te handhaven.

Øystein Løseth (CEO van Nuon) en Doede Vierstra (CFO van Nuon) zullen de Business Group Benelux in het Executive Group Management van Vattenfall vertegenwoordigen. Nuon blijft nog 4 jaar onder de eigen merknaam opereren en het hoofdkantoor blijft in Amsterdam gevestigd. Vattenfall krijgt vier van de acht zetels in de Raad van Commissarissen van Nuon, waaronder die van de voorzitter, Lars G. Josefsson, die een beslissende stem krijgt. Vattenfall zal operationele zeggenschap hebben vanaf de datum van afronding van de transactie, ondanks het aanvankelijke minderheidsbelang van 49%. Vier leden worden benoemd door de aandeelhouders van Nuon, waarvan twee op voordracht van de ondernemingsraad.

Vattenfall maakt deze informatie openbaar op grond van de Zweedse Securities Market Act.

Over Vattenfall

Vattenfall wil een toonaangevend Europees energieconcern zijn. Vattenfall produceert elektriciteit en warmte en levert energie aan miljoenen klanten in Scandinavië en Noord-Europa. De belangrijkste klanten zijn industriële ondernemingen, energiebedrijven, gemeentes, vastgoedmaatschappijen en woningbouwverenigingen.

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met 6.000 medewerkers ongeveer drie miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Zij zet zich in om een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energievoorziening te bieden. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. De onderneming vormt Business Group Benelux van de Vattenfall Group.