Oorzaken van een hoge jaarafrekening

Oorzaken hoge jaarafrekening

Hoge jaarafrekening?

Bekijk de mogelijke oorzaken & houd grip op uw factuur

Moeite met betalen?

We begrijpen dat het lastig kan zijn de jaarafrekening in één keer te betalen.
Wij kijken samen met u naar een passende oplossing en kunnen u helpen met een betalingsregeling. 

Meer informatie betalingsregeling


Verhuisd?

Bent u het afgelopen jaar verhuisd? We hopen dat u inmiddels lekker woont. 

Moet u bijbetalen op de jaarafrekening? Mogelijk is uw energieverbruik toegenomen omdat u in een groter of minder geïsoleerd huis bent gaan wonen. Als uw termijnbedrag ongeveer hetzelfde was als vóór de verhuizing, heeft dit bijbetaling tot gevolg.

Het nieuwe termijnbedrag op uw jaarafrekening is gebaseerd op het energieverbruik in uw nieuwe huis. Is uw verbruik het komende jaar ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar, dan hoeft u waarschijnlijk niet of nauwelijks bij te betalen op de komende jaarafrekening.

Altijd grip op uw jaarafrekening?
Gebruik de TermijnbedragManager

Nieuwe klant?

Fijn dat u klant bent geworden, niet fijn dat u een hoge jaarafrekening heeft.  

Waarom? Bij nieuwe klanten hebben we geen inzicht in het verbruik. Daarom wordt het termijnbedrag gebaseerd op een gemiddeld energieverbruik. Verbruikt u meer dan gemiddeld? Dan was uw termijnbedrag te laag voor uw werkelijke verbruik.

Dat u onlangs de jaarafrekening heeft gekregen biedt een voordeel. Uw nieuwe termijnbedrag is nu gebaseerd op uw werkelijke verbruik van het afgelopen jaar. Het termijnbedrag past daarmee beter bij uw verbruik.

Altijd grip op uw jaarafrekening?
Gebruik de TermijnbedragManager

Meer energie verbruikt?

Is uw energieverbruik hoger dan vorig jaar? De betaalde termijnbedragen waren dan te laag omdat u meer energie heeft verbruikt dan vooraf ingeschat.

Een hoger energieverbruik kan verschillende oorzaken hebben, zoals gezinsuitbreiding, thuiswerken, apparaten die meer energie verbruiken of een verbouwing. Ook door een koude en/of lange winter verbruikt u meer energie.
Bespaar energie

Meterstanden niet doorgegeven?

Uw verbruik stellen we vast op basis van de begin- en eindmeterstanden van de periode van de jaarafrekening. Als u de standen niet heeft doorgegeven maken we een schatting van uw verbruik. Dit kunt u zien u aan de * achter de standen op uw jaarafrekening.

De schatting baseren we op het historisch verbruik op uw adres en weersvoorspellingen. Grote kans dus dat de geschatte standen niet veel afwijken van uw werkelijke standen.

Is het verschil tussen de werkelijke en de geschatte meterstanden op de jaarafrekening erg groot? Bekijk of u in aanmerking komt voor een gecorrigeerde jaarafrekening.