Slimme meter

Slimme meter

Wat is een slimme meter

De slimme meter is een nieuwe digitale energiemeter. Meterstanden doorgeven hoeft niet meer. Met de slimme meter kunt u zelf uw verbruik volgen. U krijgt meer grip op uw energieverbruik en dus op uw energiekosten. En u ziet sneller of eventuele besparingen resultaat opleveren.

Voordelen van de slimme meter

 • U hoeft geen meterstanden meer door te geven
 • Op de jaar- of eindafrekening is altijd uw werkelijke verbruik verrekend

Inzicht in uw energieverbruik

Elke twee maanden zenden wij u een verbruikskostenoverzicht. Als u zelf energie opwekt ziet u op het overzicht ook hoeveel energie u teruglevert. Wilt u dit verbruikskostenoverzicht slim en makkelijk online ontvangen? Verander dan uw ontvangstwijze post in online.

Uw slimme meterstanden worden automatisch verwerkt in Mijn Verbruik. Zo krijgt u nog makkelijker inzicht in uw energieverbruik.

U hoeft geen meterstanden meer door te geven

De slimme meter wordt elke twee maanden op ons verzoek door de netbeheerder uitgelezen. De standen worden aan ons doorgeven. Dit betekent dat wij u niet meer vragen om de meterstanden door te geven voor uw jaarafrekening of bij uw verhuizing voor de eindafrekening.

U ontvangt geen meterstandenkaart meer. De meteropnemer komt ook niet meer langs. Wel krijgt u eens in de 3 jaar bezoek van een controleur van uw netbeheerder. Daarbij checken ze uw meter en nemen de meterstanden op. Bekijk uitleg over de slimme meter.


Helpt om energie te besparen

De slimme meter bespaart zelf geen energie. De meter maakt het u wel makkelijker om geld te besparen. U kunt er slimme apparaten of software aan koppelen. Zo ziet u eenvoudig hoeveel u verbruikt. Dat maakt energie besparen eenvoudiger.

Met onze gratis Mijn Nuon App krijgt u automatisch een melding om de slimme meterstanden uit te laten lezen. Als u akkoord geeft worden uw slimme meterstanden wekelijks opgevraagd.

Wie krijgt de slimme meter en wanneer

De slimme meter is voor alle huishoudens. De invoering van de slimme meter duurt een aantal jaar. U krijgt vanzelf bericht wanneer de netbeheerder in uw wijk of straat de meters vervangt.

U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen, tenzij u eerder een slimme meter wilt. Ga hiervoor naar de website van uw netbeheerder. Vaak zijn hier wel kosten aan verbonden. 

De slimme meter en privacy

Uw netbeheerder leest de meterstanden uit bij de volgende gebeurtenissen:

 • 2-maandelijks wanneer u uw verbruikskostenoverzicht ontvangt
 • bij de jaarafrekening 
 • bij verhuizing
 • wanneer u klant wordt

Alleen met uw toestemming mogen de standen vaker worden doorgegeven. Uiteraard worden uw gegevens door Nuon vertrouwelijk behandeld. Nuon hecht veel waarde aan de betrouwbaarheid en veiligheid van de meters en de data.

Slimme meter gegevens worden beveiligd verzonden en de meter voldoet aan eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens stelt op het gebied van privacy. Wilt u niet dat uw slimme meter wordt uitgelezen, dan kunt u dit aanvragen bij uw netbeheerder.

Meestgestelde vragen over slimme meter

 • Wat is een verbruikskostenoverzicht?

  Als u een slimme meter heeft ontvangt u elke 2 maanden kosteloos een verbruikskostenoverzicht. Hierin wordt uw stroom- en/of gasverbruik van de 2 voorgaande maanden weergegeven. De hoeveelheid eventueel zelf opgewekte en teruggeleverde energie ziet u hier ook op terug. Op de achterkant van het verbruikskostenoverzicht staat een vergelijking van uw energieverbruik met het landelijk gemiddelde verbruik (bron: Nibud). Ook wordt uw recente verbruik vergeleken met uw verbruik van de afgelopen 4 jaar vanaf het moment dat u een slimme meter heeft.

  Meer over het verbruikskostenoverzicht
 • Wat gebeurt er met mijn slimme meterstanden als ik ga verhuizen?

  Als u gaat verhuizen dan kunnen de volgende situaties gelden voor de slimme meter:

  Meer over verhuizen en de slimme meter
 • Wordt teruglevering van energie verwerkt door de slimme meter?

  De slimme meter heeft standaard 4 telwerken. Daarvan zijn 2 telwerken voor de levering van energie en 2 telwerken voor teruglevering van energie. Levert u energie terug bijvoorbeeld via uw zonnepanelen? 

  Terugleveren van energie
Bekijk alle veelgestelde vragen