Het EPA-label: dit bekent het

Sinds 2015 is het verplicht een energielabel aan te leveren bij de verkoop of verhuur van een huis. Wist u dat dit energielabel anders is dan het energielabel dat u wel eens op apparaten heeft zien zitten? De energielabels voor woningen en utiliteitsgebouwen worden EPA-energielabels genoemd. In dit artikel leggen wij uit waar het EPA-label voor staat, welke EPA-energielabels er zijn en bespreken we tot slot welke labels mogelijk voor u belangrijk zijn.

EPA: Energie Prestatie Advies

De naam ‘EPA’ komt niet uit de lucht vallen. EPA is een afkorting voor Energie Prestatie Advies. Het Energie Prestatie Advies is de verzamelnaam voor de verschillende energielabels die  Er wordt onderscheidt gemaakt tussen twee ‘type’ gebouwen: woonbestemmingen en utiliteitsgebouwen.  

Uw gemeente bepaalt de gebruiksbestemming van het gebouw waarin u woont. Staat uw gebouw geregistreerd als ‘woonbestemming’? Dan komt het gebouw in aanmerking voor een EPA-W label. Als het gebouw staat geregistreerd als ‘utiliteitsgebouw’, dan komt het in aanmerking voor een EPA-U label.

Het EPA-W label

Dit label wordt het meest toegekend aan woonhuizen. Sinds 2015 wordt een scheiding tussen het energielabel (ook wel het ‘vereenvoudigde label) en de Energie Index-waarde.

Bij het verkopen of verhuren van een huis door een particulier volstaat het energielabel. De meeste mensen hebben dan ook te maken met dit ‘type’ EPA-energielabel. Dit label bepaalt de energiezuinigheid van een huis op basis van deze tien kenmerken en geeft zo een grove schatting.

De Energie Index-waarde wordt gebruikt door woningcorporaties en geeft een nauwkeuriger beeld van de energiezuinigheid van een woning. Voor de Energie Index-waarde wordt een huis getest op ongeveer 150 kenmerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dikte van aangebracht isolatiemateriaal.

EPA-energielabel aanvragen

Wanneer u als particulier een huis verkoopt of verhuurt, moet u een (vereenvoudigd) energielabel aanvragen. Dit doet u door via DigiD in te loggen op deze site. In dit artikel wordt uitgebreider uitgelegd welke stappen u moet doorlopen voor het aanvragen van uw energielabel.

EPA-U label

Het EPA-U label wordt alleen gebruik voor utiliteitsgebouwen. Dit zijn gebouwen die geen woonbestemming toegewezen hebben gekregen, zoals scholen, winkels en kantoren. Ook voor deze gebouwen moet bij verkoop of verhuur een energielabel worden aangeleverd. Het registratieproces voor een EPA-U label verloopt anders dan het registratieproces voor een EPA-W label. In dit artikel wordt het registratieproces van een EPA-U label uitgelegd.

Interessant artikel?