Hieraan herkent u een duurzaam huis

Een duurzaam huis kenmerkt zich door aan een aantal verschillende, uiteenlopende kenmerken te voldoen. Het is niet zo dat er één definitie of checklist bestaat die u helpt te bepalen of uw huis duurzaam is. Er bestaan wel een aantal richtlijnen die u helpen inschatten hoe duurzaam uw huis is. In dit artikel leggen wij uit welke richtlijnen er bestaan voor duurzame huizen.

Duurzaam huis: het Trias Energetica principe

Er bestaan veel verschillende definities en meningen over de kenmerken waaraan een duurzaam huis moet voldoen. Het Trias Energetica principe biedt wat meer houvast in deze discussie. Dit principe wordt naast uitgangspunt voor een duurzaam huis, ook vaak als uitgangspunt voor een duurzaam leven gebruikt. Het Trias Energetica principe heeft drie uitgangspunten:

 1. Beperk je vraag tot je behoeften: ben bewust van uw ruimtegebruik, koop alleen wat u nodig hebt en beperk op die manier ook uw afval.
 2. Gebruik duurzame materialen en hernieuwbare energiebronnen.
 3. Wees zuinig met eindige bronnen: primaire bouwmaterialen, energie en water.

Bent u van plan een huis op duurzame wijze te bouwen, verbouwen of renoveren? Dan kunt u bovenstaande uitgangspunten gebruiken om een energiezuinig ontwerp voor uw huis op te stellen.

Duurzame huizen: dit zijn de kenmerken

Duurzame huizen kenmerken zich door in meerdere fases van de levenscyclus van een huis, na te denken over het onderwerp duurzaamheid. Een duurzaam huis wordt bijvoorbeeld niet alleen met duurzame materialen gebouwd. Ook in de ontwerpfase en bij het slopen wordt gedacht aan duurzaamheid. De reeks duurzame keuzes die u voor, tijdens en na de bouw van uw huis maakt, zijn onder te verdelen in de volgende groepen:

 • Gebruik duurzame bouwmaterialen
 • Keuze duurzame bouwmethode
 • Klimaatcontrole in de woning
 • Verbruik en productie van energie
 • Gebruik en verbruik van water
 • Opstellen duurzaam bouwplan
 • De plaats waar u gaat wonen (dichtbij werk/hobby)
 • Het type woning

Drie typen duurzame huizen

Er kan grofweg onderscheid worden gemaakt tussen drie verschillende typen duurzame huizen. Deze huizen zijn ontworpen met ‘duurzaamheid’ in het achterhoofd en zijn (zo veel mogelijk) volgens bovenstaande kenmerken ingericht. 

 1. Energiezuinige woningen: In dit type woning wordt er alles aan gedaan om het energieverbruik te beperken. De woning is erg goed geïsoleerd en compact gebouwd.
 2. Nul energie woning: In dit type huis wordt over een periode van één jaar evenveel opgewekt als verbruikt. U werk energie op door bijvoorbeeld zonnepanelen op uw dak te leggen.
 3. Passiefhuis: In dit type huis wordt warmteverlies zo ver mogelijk gereduceerd door optimalisatie van isolatie, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning via het ventilatiesysteem.

Interessant artikel?