Wat betekent de wetswijziging berekening Exit- en Connectiekosten?

Per 1 januari 2013 is de Gaswet aangepast. Hierdoor worden de exit- & connectiekosten niet meer berekend op basis van de gecontracteerde capaciteit, maar op basis van het maximale uurverbruik in de 3 meest recente voorgaande wintermaanden (december, januari en februari).

Doel van de wetswijziging

Het doel van deze wijziging is om afnemers van gas alleen te laten betalen voor het werkelijk afgenomen verbruik en niet voor de gecontracteerde capaciteit bij de netbeheerder. Hierdoor wordt kruissubsidie voorkomen: capaciteit die niet door grootverbruikers wordt gecontracteerd maar wel door hen wordt afgenomen, wordt dan door de kleinverbruiker betaald.

Wat betekent de wetswijziging voor u?

U betaalt de exit- en connectiekosten gebaseerd op het hoogst gemeten maximum verbruik in het voorafgaande leveringsjaar. Deze verbruiksgegevens worden door de Regionale Netbeheerder aangeleverd. In het leveringsjaar wordt het werkelijke maximale verbruik vastgesteld die in de genoemde wintermaanden gemeten wordt. Op basis daarvan berekent Nuon uw werkelijke exit- en connectiekosten die u over het leveringsjaar uiteindelijk moet betalen. U krijgt aan het eind van het jaar na het leveringsjaar de eindafrekening in een overzichtelijke eindfactuur toegestuurd.

Voor 2015 worden de exit- en connectiekosten gebaseerd op het hoogst gemeten maximum gasverbruik in de periode vanaf december 2014 tot en met februari 2015.

Bel mij

Heeft u meer servicevragen?

Bel 088 363 79 00. Onze zakelijke klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur).