Veelgestelde servicevragen

Servicemeldingen

 • Hoe kan ik zakelijk klant worden van Nuon?

  Vraag vrijblijvend een offerte aan of maak een afspraak met een adviseur. Wilt u direct weten welk energieproduct past bij uw bedrijfssituatie? Doe de check en ontvang binnen 1 minuut een productadvies op maat.

 • Hoe kan ik mijn meterstanden doorgeven?

  Hoe u de meterstanden doorgeeft, hangt af van uw aansluitingen. Heeft u een grootverbruikaansluiting met een telemetriemeter, dan leest uw meetbedrijf de meterstanden op afstand uit. Heeft u daarnaast ook een kleinverbruikaansluiting of een gasaansluiting met een G2C profiel? Dan vragen wij u te zijner tijd om uw meterstanden aan ons door te geven via het online formulier Meterstanden doorgeven.

 • Hoe kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

  Wijzigingen in uw bedrijfssituatie en uw factuur- of correspondentiegegevens kunt u online aan onze klantenservice doorgeven. Wijziging doorgeven >

  Ontvangt u uw facturen digitaal en wilt u uw e-mailadres wijzigen? Dan kunt u zelf online aanpassen in Mijn Factuur.

 • Hoe kan ik als gemeente of provincie wijzigingen doorgeven?

  Als gemeente of provincie kunt u administratieve wijzigingen aan ons doorgeven via de volgende formulieren.

  Aansluiting verwijderen
  Verwijderen van aansluitingen uit uw lopende energiecontract.
  Download formulier G >

  Aansluiting toevoegen
  Toevoegen van aansluitingen aan uw lopende energiecontract.
  Download formulier H >

  Meterstanden doorgeven
  Meterstanden doorgeven van jaarbemeterde aansluitingen die uit uw energiecontract verwijderd moeten worden (ten behoeve van de eindafrekening).
  Download formulier I >

  Wij vragen u het formulier uit te printen en volledig ingevuld en ondertekend op te sturen.
  Postadres >

 • Hoe kan ik een storing melden?

  Wilt u een storing aan uw elektriciteits- of gasvoorziening doorgeven? Of ruikt u een gaslucht? Bel gratis:
  0800 9009 (gas en elektriciteit)
  0800 0513 (stadswarmte)

 • Hoe kan ik als grootzakelijke klant opzeggen?

  Als grootzakelijke klant kunt u uw energiecontract, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, uitsluitend schriftelijk beëindigen. U kunt de ingescande, ondertekende brief e-mailen naar businessdesk@nuon.com of via aangetekende post versturen. Postadres en benodigde informatie in opzegbrief >

Facturatie, betaling en verbruik

 • Kan ik mijn energiefacturen ook online inzien?

  Ja, met Mijn Factuur kunt u al uw Nuon energiefacturen op één plaats inzien, downloaden en doorsturen. U kunt ook zelf bepalen hoe en in welk bestandsformaat (PDF, XML of CSV) u uw facturen digitaal wenst te ontvangen.

  Heeft u specifieke vragen over uw factuur of jaarafrekening en wilt u weten hoe uw energieprijs is opgebouwd? Kijk dan op Alles over uw factuur.

 • Kan ik een kopie van mijn energiefactuur krijgen?

  Ja, in Mijn Factuur kunt u al uw energiefacturen op elk moment downloaden. Heeft u nog geen toegang tot Mijn Factuur? Dan kunt u zich daarvoor aanmelden.

  U kunt ook eenmalig een kopie van uw factuur opvragen via het formulier Kopie factuur.

 • Waarom is mijn voorschotbedrag in januari veranderd?

  Per 1 januari 2016 geldt een nieuw energiebelastingtarief. Om verrassingen te voorkomen op uw jaarfactuur, is het nieuwe tarief verwerkt in uw voorschotbedrag. Daardoor kan uw factuur vanaf januari afwijken van de voorgaande facturen. Bekijk de actuele energiebelastingtarieven.

 • Hoe kan het dat mijn energiefactuur van januari hoger uitvalt dan die van december?

  Ieder kalenderjaar wordt uw energieverbruik vanaf januari opnieuw geteld en de rest van het jaar wordt de energiebelasting over uw verbruik cumulatief berekend . Uw energieverbruik zal daardoor in de eerste maand (deels) in verbruikszone 1 vallen, de verbruikszone met het hoogste energiebelastingtarief. Uw eerste factuur in 2016 kan hierdoor hoger uitvallen dan vorige facturen. Naarmate uw cumulatieve verbruik in een hogere zone valt, geldt een lager energiebelastingtarief.

  In dit rekenvoorbeeld kunt u zien hoe het belastingtarief wordt berekend.

  Bekijk de actuele energiebelastingtarieven.

 • Waar kan ik mijn verbruiksgegevens vinden?

  Op uw maandfactuur voor grootverbruik elektriciteit vindt u op de laatste pagina een overzichtelijke grafiek met het totale maandverbruik van de afgelopen maanden.

  Tip: heeft u niet alle facturen bij de hand, tel dan een zomer- en wintermaandfactuur bij elkaar op en vermenigvuldig de uitkomst met zes. U vindt het gecontracteerd vermogen in kWh op de factuur van uw netbeheerder.

 • Wat betekent de wetswijziging berekening Exit- en Connectiekosten?

  Per 1 januari 2013 is de Gaswet aangepast. Hierdoor worden de exit- & connectiekosten niet meer berekend op basis van de gecontracteerde capaciteit, maar op basis van het maximale uurverbruik in de drie meest recente voorgaande wintermaanden (december, januari en februari). Doel en betekenis van de wetswijziging >


Energiebelastingen

 • Waar vind ik de actuele energiebelastingtarieven?

  Wij brengen in opdracht van de overheid energiebelastingen in rekening. Hoeveel energiebelasting u betaalt, hangt af van de hoogte van uw energieverbruik. De energiebelastingen worden op uw factuur weergegeven. Tarieven energiebelastingen >

 • Betaalt elk bedrijf energiebelasting?

  Elk bedrijf dat gas of elektriciteit verbruikt betaalt energiebelasting. De energiebelasting kent een zogenaamd gestaffeld degressief tariefsysteem. Met ander woorden, naarmate uw verbruik toeneemt, betaalt u minder energiebelasting. Bekijk de exacte staffels en bijbehorende energiebelastingtarieven.

 • Wat is in 2016 gewijzigd in de energiebelastingtarieven?

  De energiebelastingtarieven voor elektriciteit, gas en Opslag Duurzame Energie zijn per 1 januari 2016 over het algemeen verhoogd. Bekijk de wijzigingen >

Verklaringen energiebelastingen en btw

 • Hoe kan ik in aanmerking komen voor een gunstiger energiebelastingtarief?

  Als zakelijke klant komt u in een aantal situaties in aanmerking voor een ander (gunstiger) energiebelastingtarief of btw-tarief dan het gebruikelijke tarief. Dit wordt beoordeeld op grond van de Wet Belastingen op Milieugrondslag (Wbm), onderdeel energiebelasting en de Wet op de omzetbelasting (Wet OB). Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een ander tarief, dient u dan een verklaring hiertoe in.

 • Moet ik voor iedere aansluiting een aparte energiebelastingverklaring invullen?

  Ja, u dient een apart formulier te gebruiken voor elke aansluiting waarvoor u een energiebelastingverklaring wilt invullen. Bepaalde verklaringen moet u elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering. Verklaringen energiebelastingen en btw > 

  Komt het verbruik van uw aansluitingen in aanmerking voor energiebelasting cumulatie en u heeft daarvoor onze cumulatieverklaring ingediend, dan is het voldoende om daarnaast één energiebelastingverklaring in te dienen voor alle EAN's om in aanmerking voor een andere (gunstigere) energiebelasting en/of btw-tarief.

 • Waar moet ik de energiebelastingverklaring(en) naartoe sturen?

  Wij verzoeken u de ingevulde en ondertekende energiebelastingverklaring(en) in te scannen en per e-mail te sturen naar businessdesk@nuon.com onder vermelding van 'Energiebelasting verklaring' in de onderwerpregel.

  Faxen naar het speciale nummer 088 098 30 86 kan ook.

  Of stuur ze per post naar:
  Facturering ZM, PAC AF6251
  Antwoordnummer 19026
  1000 VC Amsterdam

 • Wat gebeurt er als ik de energiebelastingverklaring te laat terugstuur?

  Bepaalde verklaringen moet u elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering. Verklaringen energiebelastingen en btw >

  Alleen als wij de verklaringen tijdig van u ontvangen hebben, kunnen wij garanderen dat in het volgende kalenderjaar het standaardtarief voor de energiebelasting en/of btw in rekening wordt gebracht.

 • Kan een energiebelastingverklaring met terugwerkende kracht worden ingediend?

  Nee, dat is niet mogelijk. Na ontvangst van een energiebelastingverklaring wordt het 'nieuwe' energiebelasting-/btw-tarief rekening gehouden bij de eerstvolgende factuur (geen voorschotnota's). Eerder opgemaakte facturen kunnen niet met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd.

  Bij een tuindersverklaring kunnen wij wel een verzoek doen bij de Belastingdienst om eventueel over het verleden de teveel in rekening gebrachte energiebelasting en btw terug te vragen. Bij een positieve beslissing van de Belastingdienst kan dan een correctiefactuur worden opgemaakt voor de teveel in rekening gebrachte energiebelasting en btw over het verleden. In de overige gevallen dient u rechtstreeks een verzoek te doen op een teruggaafregeling bij de Belastingdienst.


Overstappen naar Nuon

 • Hoe weet ik of ik bij mijn huidige energieleverancier niet teveel betaal?

  Check uw energiefactuur voordat de opzegtermijn verstreken is. U kunt uw facturen altijd laten controleren. Doe vrijblijvend de Nuon FactuurCheck en u weet gelijk of u zakelijk nog goed zit.

 • Kan ik het energiecontract bij mijn huidige energieleverancier wel opzeggen?

  Jazeker, zolang u maar rekening houdt met de contractueel geldende opzegtermijn. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden voor opzegging van uw huidige energiecontract zelf goed te checken. Daarin kunt u ook vinden of u de opzegbrief aangetekend moet versturen. De meeste energiecontracten dienen schriftelijk opgezegd en ondertekend te worden door een tekenbevoegd persoon.

  De meeste energiecontracten dienen schriftelijk opgezegd en ondertekend te worden door een tekenbevoegd persoon. Wij hebben de opzegbrief alvast voor u gemaakt, u hoeft deze alleen nog in te vullen, te ondertekenen en (aangetekend) versturen.

 • Wanneer moet ik mijn contract bij mijn huidige energieleverancier opzeggen?

  Wij adviseren u om uw huidige energiecontract en de algemene voorwaarden te controleren voor de einddatum en de opzegtermijn. Dan weet u wanneer u uw energiecontract uiterlijk dient op te zeggen. Met inachtneming van deze opzegtermijn kunt u na het aflopen van uw contract overstappen naar Nuon.

 • Stopt de energielevering als ik het contract bij mijn huidige leverancier opzeg?

  In de meeste gevallen bent u verzekerd van levering van elektriciteit en gas. Ook als u heeft opgezegd en u nog niet bent overgestapt naar een andere energieleverancier. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden voor opzegging van uw huidige energiecontract zelf goed te checken.

 • Ik heb de opzegbevestiging al ontvangen. Kan ik toch pas op 1 januari overstappen?

  Wanneer u uw contract tijdig heeft opgezegd, kunt u na de einddatum van uw contract overstappen naar een andere leverancier. Aangezien de meeste gas- en elektriciteitscontracten per kalenderjaar worden aangegaan, betekent dit dus dat u (bij tijdig opzeggen) per 1 januari kunt overstappen.

Overige servicevragen

 • Kan ik mijn Nuon-energiecontract op elk moment laten ingaan?

  De meeste elektriciteits- en gascontracten gaan in op de eerste dag van een kalendermaand en eindigen op de laatste dag van een kalendermaand. Hiermee kunnen wij een goede aansluiting garanderen.

  In enkele gevallen kan hiervan worden afgeweken. Wij doen u graag een passend aanbod voor uw specifieke bedrijfssituatie.

 • Wat gebeurt er als ik mijn bedrijf moet sluiten tijdens de contractperiode?

  Wanneer u uw bedrijf onverhoopt moet sluiten tijdens de contractperiode, dan wordt het energiecontract, dat u met ons heeft afgesloten, ontbonden. Neem in dat geval contact met ons op.

 • Wat gebeurt er als ik mijn Nuon-contract te laat heb opgezegd?

  Heeft u uw energiecontract niet voor de geldende opzegtermijn opgezegd, dan wordt uw contract automatisch met een jaar verlengd.

 • Ik twijfel over mijn energiecontract, maar wil niet gelijk opzeggen. Wat kan ik doen?

  Doe de check en binnen 1 minuut weet u precies welk energieproduct het best bij uw bedrijf past. Of vraag een objectieve offertevergelijking aan met de Nuon OfferteCheck.

  Wilt u uw contract toch beëindigen? Kijk dan op Contract opzeggen.

 • Hoe weet ik zeker dat een e-mail echt van Nuon Zakelijke Markt afkomstig is?

  E-mails van Nuon Zakelijke Markt herkent u aan de volgende kenmerken:

  • Het afzender e-mailadres eindigt altijd op '@nuon.com', '@vattenfall.com' of '@nuonsalesnederland.com'
  • Wij vragen per e-mail nooit naar uw inlogcodes, persoonlijke gegevens of betalingen.
  • Wij geven uw IBAN nooit weer als 'xxx-'.
  • Als wij een link sturen naar een online serviceomgeving, dan komt u altijd terecht in een beveiligde omgeving (https://), waar u kunt inloggen met uw inloggegevens.

  Twijfelt u over de echtheid van de ontvangen e-mail? Klik nooit op de links in de mail en verwijder de e-mail direct. Neem daarna direct contact op met onze zakelijke klantenservice.


Bel mij

Heeft u meer servicevragen?

Bel 088 363 79 00. Onze zakelijke klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur).

Veelgestelde servicevragen

Waarmee kunnen wij u helpen?