Veelgestelde vragen over de energiemarkt

Energieprijzen en -kosten

 • Waar vind ik de prijzen voor elektriciteit en gas?

  De prijzen voor grootverbruik elektriciteit en gas zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkt. Om die reden kunnen wij de grootzakelijke energieprijzen niet op onze website publiceren. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan.

 • Hoe bereken ik mijn huidige kosten voor grootverbruik elektriciteit?

  Houd uw verbruiksgegevens bij de hand om uw huidige elektriciteitskosten te berekenen. Daarbij gaat het om het totale jaarverbruik in de piekuren (in kWh), het totale jaarverbruik in de daluren (in kWh) en het gecontracteerd vermogen (in kW). Deze gegevens vindt u op uw energiefactuur. Bekijk de berekening >

 • Hoe is de energieprijs opgebouwd?

  De energieprijs is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • Leveringskosten: verbruik, vermenigvuldigd met de afgesproken contractprijs. Deze kostenpost vindt u terug op uw energiefactuur
  • Netbeheerkosten (inclusief meterhuur): deze worden door de netbeheerders gefactureerd
  • Belastingen:¬†energiebelasting, ODE en btw

  Alleen voor de kleinverbruikaansluitingen factureren wij zowel leverings- als netbeheerkosten. Bekijk de infographic Opbouw van de energieprijs >

 • Hoe wordt het gecontracteerd transportvermogen berekend?

  Uw gecontracteerd vermogen leggen wij direct bij uw aanmelding vast. Mocht het voorkomen dat u de waarde van uw gecontracteerd vermogen overschrijdt, dan passen wij deze automatisch aan.

 • Hoe kan ik mijn gecontracteerd vermogen of capaciteit wijzigen?

  U kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen voor het wijzigen van uw gecontracteerd vermogen (elektriciteit) of capaciteit (gas). Dit kan alleen met instemming van uw netbeheerder.

 • Wat is het overschrijdingstarief van mijn gecontracteerde capaciteit gas?

  Overschrijdt u uw gecontracteerde capaciteit gas, dan betaalt u een overschrijdings­tarief. Voor de hoogte van de boete geldt: hoe hoger de overschrijding, hoe hoger het tarief. Alliander hanteert een overschrijdingsfactor van 1,1. Bekijk een rekenvoorbeeld >

  Vermoedt u dat het werkelijke verbruik meer dan twintig procent afwijkt van uw prognose, neem dan contact met ons op.

Begrippen energiemarkt

 • Wat is het verschil tussen zakelijk groot- en kleinverbruik van energie?

  Of u zakelijk groot- of kleinverbruiker bent, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de manier van factureren en de capaciteit van uw energieaansluitingen. Bekijk de verschillen op de pagina www.nuon.nl/zakelijk.

 • Wat is een EAN-code?

  EAN staat voor European Article Numbering. Het is een code die in heel Europa gebruikt en erkend wordt. Uw aansluiting voor gas of elektriciteit heeft ook een EAN-code, een uniek nummer van 18 cijfers dat uw netbeheerder aan uw aansluiting koppelt.

  Met deze code wordt informatie tussen netbeheerder en leverancier uitgewisseld. Het is nodig om bijvoorbeeld een verhuizing administratief goed te laten verlopen.

 • Wat is een meetbedrijf?

  Een bedrijf dat zich bezig houdt met het meten van energieverbruik. Grootzakelijke klanten moeten zelf een meetbedrijf inhuren om te meten hoeveel energie ze verbruiken.

 • Wat is het verschil tussen meterstanden en verbruik?

  Het verbruik is het verschil tussen de begin- en eindstand van uw meter over een bepaalde periode. Het geeft het aantal kWh stroom en kubieke meter gas (m3) weer dat u heeft afgenomen. De meterstanden zijn dus de basis voor het berekenen van uw verbruik.

 • Wat is een verblijfsfunctie?

  Een leveringspunt (EAN) kan een verblijfsfunctie hebben. In de regel betekent dit dat er gewoond en/of gewerkt wordt op het adres behorend bij het leveringspunt.

  Voor objecten met verblijfsfunctie ontvangt u een belastingvermindering op de energiebelasting die u betaalt. Bekijk de Voorbeeldlijst objecten met en zonder verblijfsfunctie om te zien of u in aanmerking komt voor deze belastingvermindering.

 • Wat staat er in het Nuon MarktRapport?

  Het Nuon MarktRapport geeft u wekelijks per e-mail inzicht in de elektriciteits- en gasmarkt en in onderliggende markten, voor bijvoorbeeld olie, kolen of CO2. U krijgt daarmee inzicht in de energiemarktontwikkelingen en de verwachte energieprijzen.


Bel mij

Heeft u meer vragen over de energiemarkt?

Bel 088 098 56 50. Onze Markt Expertise Desk is bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 18:30 uur.

Veelgestelde vragen over de energiemarkt

Meer weten over de energiemarkt?