Veelgestelde vragen over duurzame energieproducten

Nuon ZonnePanelen

 • Wat zijn de voordelen van Nuon ZonnePanelen?

  Met zonnepanelen wekt u zelf energie op. Dit kan tot een aanzienlijke verlaging van uw energie rekening leiden afhankelijk van de grootte van de installatie en uw standaard jaarverbruik. Tevens verlaagt het uw CO2-uitstoot.

  Daarnaast zijn zonnepanelen onderhoudsvriendelijk en kunnen een positief effect hebben op de waarde van uw bedrijfspand.

 • Hoe werkt een zonnepaneel?

  Een zonnepaneel wekt energie op door lichtenergie om te zetten in elektrische energie. Dit wordt het Photovoltaïsch-proces (PV-proces) genoemd. Elk paneel heeft een minimaal vermogen onder standaard testcondities. Dit wordt uitgedrukt in Wattpeak (Wp).

  De meest gangbare panelen zijn opgebouwd uit kristallijn (monokristallijn of polykristallijn). Een zonnecel levert gelijkstroom (DC). Een omvormer zet dit om naar wisselstroom (AC). Dit wordt aangesloten op aparte groepen in de meterkast, waarna het gebruikt kan worden voor de bedrijfsvoering of teruggeleverd kan worden aan het net.

 • Welke factoren spelen een rol in de overweging om te investeren in zonnepanelen?

  De overweging om wel of niet te investeren in zonnepanelen voor uw bedrijf is afhankelijk van diverse factoren. Zo is het ten eerste belangrijk of u eigenaar bent van het pand en hoe lang u nog actief blijft in het pand. En de financiële middelen zijn uiteraard van belang. Wilt en kunt u deze investering nu doen?

  Wilt u hier mee over weten? Neem contact met ons op. Aan de hand van een handige checklist geven wij u persoonlijk en deskundig advies.

 • Is mijn bedrijfspand geschikt voor de installatie van zonnepanelen?

  Voor de installatie van zonnepanelen is een dak gericht op het zuiden het meest ideaal. Ook leveren zonnepanelen op daken met een ligging op het zuidwesten en zuidoosten over het algemeen meer rendement op. Daken van bedrijfspanden die gericht zijn op het noordwesten of noordoosten, zijn minder gunstig. Ook is het soort dak en de sterkte van de constructie van belang.

  Daarnaast speelt de hoeveelheid schaduw een belangrijke rol bij de plaatsing van zonnepanelen. Schaduw van bomen, gebouwen en airco’s of andere objecten op het dak van bedrijfspand hebben een negatief effect op het rendement.

 • Heb ik voor de installatie van zonnepanelen een nieuwe elektriciteitsmeter nodig?

  In de meeste gevallen is het niet nodig om een nieuwe elektriciteitsmeter te plaatsen voor de installatie van zonnepanelen. Uw elektriciteitsmeter is geschikt, als de teruggeleverde energie geregistreerd kan worden. Indien u een SDE+ subsidie ontvangt, heeft u een Bruto Productie Meter (BPM) nodig om de zelf opgewekte energie te registreren. Deze BPM moet worden aangevraagd en geïnstalleerd bij uw netbeheerder

  Een elektriciteitsmeter registreert de teruggeleverde energie wanneer de teller terugdraait (kleinverbruikaansluiting, aansluiting tot 3 x 80A),wanneer er een apart telwerk voor teruglevering is ingebouwd of wanneer u een slimme meter heeft) of wanneer er een apart telwerk voor teruglevering is ingebouwd. In enkele gevallen komt het voor dat de teller van een elektriciteitsmeter de teruglevering niet registreert. De netbeheerder controleert de geschiktheid van uw meter. Voor vragen over de elektriciteitsmeter kunt u terecht bij uw netbeheerder.

 • Is een investering in Nuon ZonnePanelen een goede investering voor mijn bedrijf?

  Afhankelijk van de specifieke energieprijzen, de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidies en mogelijke fiscale voordelen ligt de terugverdientijd tussen de 6 en 13 jaar.

  Deze berekening is gebaseerd op de huidige prijzen van zonnepanelen, de elektriciteitsprijzen en eventuele gebruikmaking van subsidie en/of fiscale voordelen.

 • Wat is de verwachte opbrengst van een zonnepaneel op jaarbasis?

  Op dit moment heeft een goed zonnepaneel een vermogen van 250 Wattpiek (Wp). In totaal is het vermogen van bijvoorbeeld 100 zonnepanelen dus 25.000 Wp.

  De opbrengst van 1 Wattpiek staat gelijk aan 0,93 tot 0,85 kWh elektriciteit op jaarbasis. Dit is afhankelijk van de locatie van het pand en het rendement van de zonne-energie installatie. In een jaar levert een set van 100 zonnepanelen dus ongeveer tussen de 23.250 en 21.250 kWh op.

Nuon GroenGarant

 • Wat zijn Garanties van Oorsprong?

  Garanties van Oorsprong zijn elektronische certificaten voor CO2-neutraal opgewekte energie. Deze certificaten worden verstrekt door CertiQ en zijn het exclusieve bewijs dat uw energie CO2-neutraal is opgewekt, omdat de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met investeringen in duurzame energie, zoals zon, water en wind.

  Met de opwek van duurzame energie levert u een bijdrage aan een schoner milieu en de vermindering van CO2-uitstoot. De Garanties van Oorsprong kunnen u helpen om aan de voorwaarden van diverse subsidieaanvragen te voldoen.

 • Kan ik met mijn Garanties van Oorsprong de CO2-uitstoot van mijn totale energieverbruik compenseren?

  Ja, vanaf nu vergroent u altijd het werkelijke verbruik met behulp van Garanties Van Oorsprong (GvO's) en hoeft u niet meer vooraf het volume voor de GvO's te bepalen. Daardoor compenseert u de CO2-uitstoot van het totale elektriciteitsverbruik.

 • Krijg ik de Garanties van Oorsprong toegestuurd?

  Nee, de Garanties van Oorsprong (GvO's) worden geregistreerd bij CertiQ, de beheerder van GvO's in Nederland. Wij beschikken ook over deze informatie voor administratie en fiscale doeleinden.

  Bij het afsluiten van een Nuon GroenGarant-contract, ontvangt u van ons een 'GroenGarant verklaring' op naam van uw bedrijf.

 • Wat gebeurt er met mijn contract als ik overstap naar een andere leverancier?

  Een Nuon GroenGarant-contract sluit u voor een vaste periode af. Gedurende de gehele looptijd blijft het contract geldig en ontvangt u de bijbehorende facturen. Als u overstapt naar een andere energieleverancier, dan wordt uw Nuon GroenGarant-contract beëindigd en de bijbehorende kosten in rekening gebracht.

Teruglevering van opgewekte energie

 • Wanneer lever ik opgewekte energie terug?

  U levert feitelijk terug wanneer de opgewekte energie door uw installatie (zonnepanelen of eventueel windmolen/WKK) meer bedraagt op uurbasis, dan de totaal verbruikte energie in dat uur op de bewuste locatie. De meter geeft deze waarden aan.

 • Wat is mijn terugleververgoeding?

  Uw terugleververgoeding is de vergoeding per kWh die u fysiek aan ons teruglevert. Dit volume wordt gemeten door de energiemeter. De tarieven per kWh worden van tevoren met u afgestemd en contractueel vastgelegd. Deze zijn van toepassing op de meetinstallatie (1 of 2 telwerken) en de bijbehorende (terug)leveringsperiode.

 • Wat heb ik nodig om energie aan Nuon terug te leveren?

  Als kleinverbruiker dient u zich aan te melden bij energieleveren.nl en/of als grootverbruiker bij uw netbeheerder.

 • Ik heb al een contract bij de netbeheerder. Is de teruglevering dan geregeld?

  De netbeheerder zorgt voor de registratie in de landelijke systemen die leveranciers en netbeheerders (meetbedrijven) gebruiken. Omdat netbeheer en levering gescheiden zijn, dient u naast een overeenkomst met de netbeheerder ook een overeenkomst voor (terug)levering van energie te regelen met uw energieleverancier.

 • Ik heb al een contract bij Nuon. Is teruglevering dan automatisch geregeld?

  Nee, contractueel gezien worden energielevering en teruglevering separaat geregeld. Indien u met Nuon alleen een leveringsovereenkomst heeft, dan is de teruglevering niet automatisch vastgelegd.

  De teruglevering kunt u alleen regelen bij de energieleverancier waarmee u voor de bewuste leveringsperiode een leveringsovereenkomst heeft. Indien de levering van energie al is gestart, zal Nuon de teruglevering achteraf verwerken. Het afsluiten van een terugleverovereenkomst met terugwerkende kracht is echter niet mogelijk.

 • Wanneer heb ik een terugleverovereenkomst?

  Zodra u de tarieven en voorwaarden voor teruglevering met ons bent overeengekomen, wordt een terugleverovereenkomst opgesteld. Dit gebeurt vaak gelijktijdig bij het afsluiten van een leveringsovereenkomst. In de meeste gevallen krijgt u een separaat contract.

 • Vanaf wanneer geldt mijn terugleververgoeding?

  De terugleververgoeding geldt voor teruggeleverde energie vanaf 1 januari of vanaf het moment dat de meetinstallatie de meetwaarden voor teruggeleverde energie aan ons doorgeeft. Uw netbeheerder regelt de gereedstelling (voor teruglevering) van de meetinrichting en geeft de specifieke datum aan.

 • Hoe zie ik teruggeleverde energie terug op mijn factuur?

  Op uw energiefactuur (jaarlijkse of maandelijkse afrekening, afhankelijk van uw meter) ziet u de teruggeleverde energie terug onder 'Teruglevering'. Het betreft een negatief getal, omdat wij aan u vergoeden.

 • Wat is de betalingstermijn van een terugleververgoeding?

  Voor een terugleververgoeding houden wij een betalingstermijn van 14 dagen aan.


Bel mij

Heeft u meer vragen over duurzame energie?

Bel 088 098 57 45. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

Veelgestelde vragen over duurzame energieproducten

Ook investeren in duurzame energie?