Uw energiecontract opzeggen? We kijken graag samen of u nog goed zit.

Uw energiecontract opzeggen? We kijken graag samen of u nog goed zit

We zouden het jammer vinden als u uw contract opzegt. U kunt ons altijd bellen voor een advies. Met één telefoontje weet u of u nog goed zit. We luisteren goed naar uw wensen en kijken samen met u of een ander contract misschien beter bij uw bedrijf past.

Overweegt u om uw energiecontract op te zeggen?

We begrijpen dat er soms redenen zijn om uw huidige energiecontract te beëindigen. Misschien heeft u een scherper aanbod gekregen of u wilt aan het einde van uw contract vrij zijn om een nieuwe leverancier te kiezen. Wat de reden ook is, we helpen u graag met de juiste keuze. Bel ons op 020 892 00 86. We zijn er op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Past uw contract nog bij uw bedrijf?

Misschien is uw bedrijfssituatie gewijzigd of wilt u duurzamer ondernemen. Vul uw wensen in en zie gelijk welke energieoplossing het best bij uw bedrijf past.

Doe de check

Uw energiecontract beëindigen vanwege onvoorziene omstandigheden?

U kunt met uw bedrijf te maken krijgen met onverwachte omstandigheden, waardoor het opzeggen van uw energiecontract ineens wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij verkoop van uw pand, een aanstaande verhuizing, een faillissement, sluiting van uw bedrijf of brandschade. Bel in dat geval naar 088 363 79 00, dan zorgen we dat het in orde komt.

Hoe kunt u uw zakelijke contract opzeggen?

Het beëindigen van uw energiecontract verloopt schriftelijk. Zorg dat in uw opzegbrief de volgende gegevens staan: leveringslocatie, EAN-code van uw aansluiting, uw klantnummer en de gewenste opzegdatum. Laat de brief ondertekenen door een tekenbevoegde en mail deze naar businessdesk@nuon.com. Of stuur de opzegbrief per post naar:

N.V. Nuon Energy
PAC 1AF7233
Postbus 41920
1009DC Amsterdam

Goed om te weten over het moment waarop u uw contract wilt beëindigen

Wat is de opzegtermijn van zakelijke energiecontracten bij Nuon?

Voor grootverbruik elektriciteit- en gascontracten houden wij een opzegtermijn van minimaal drie maanden aan voor het einde van de overeengekomen contractduur, tenzij anders aangegeven in uw leveringscontract.

Wanneer kunt u uw energiecontract opzeggen?

U kunt natuurlijk op elk moment aan ons doorgeven dat u wilt opzeggen. Het is wel belangrijk dat u daarbij rekening houdt met de opzegtermijn die we met u hebben afgesproken. Laat u op tijd weten dat u uw contract wilt beëindigen, dan loopt deze op de afgesproken einddatum af en kost het u niets.

De opzegtermijn is verstreken, wat nu?

Als de opzegtermijn is verstreken, dan verlengen we uw energiecontract automatisch met een jaar. Daarbij gelden de actuele marktprijzen en dezelfde productvoorwaarden. Als u na het verstrijken van de opzegtermijn aan ons doorgeeft dat u wilt opzeggen, dan eindigt uw contract na de automatische verlenging van een jaar.

Heeft u niet op tijd opgezegd en wel al een contract met een andere energieleverancier? Dan begrijpen we dat u toch graag uw contract eerder bij ons beëindigt. Samen kijken we wat mogelijk is. U betaalt in dat geval wel een overstapboete.

Uw contract eerder beëindigen dan we hebben afgesproken?

Als u eerder wilt overstappen naar een andere energieleverancier dan de einddatum die we met u hebben afgesproken, dan lopen wij inkomsten mis. Daar willen we graag een vergoeding voor in de vorm van een overstapboete.

Hoe hoog is de overstapboete?

De hoogte van de boete hangt af van de resterende looptijd van uw contract, de marktprijs van het moment waarop u het contract verbreekt en de reden waarom u het contract wilt beëindigen. In onze algemene voorwaarden kunt u hier meer over terugvinden. Heeft u vragen over de overstapboete of wilt u advies over uw specifieke situatie? Bel ons op 020 892 00 86.

Tip: zeg eerst uw oude energiecontract op, voordat u een nieuwe ondertekent

Een overstapboete is niet prettig. Dat begrijpen we en daarom raden we u aan om altijd eerst uw oude energiecontract op te zeggen.

Als u ruim voor het verstrijken van de opzegtermijn opzegt, dan bent u vrij om te kiezen. En u heeft dan nog alle tijd om uit te zoeken welk energiecontract het best bij uw bedrijf past. Voorkom dus een overstapboete door op tijd op te zeggen.