Energiebelasting cumulatie

Energiebelasting cumulatie. Mogelijk kunt u besparen op energiebelasting.

Verbruik van energieaansluitingen optellen

Mogelijk kunt u besparen op energiebelasting. Wij adviseren u graag.

Cumulatie van verbruik kan leiden tot minder energiebelasting

Bent u de gebruiker van een WOZ-object waarop zich meer dan 1 gasaansluiting en/of meer dan 1 elektriciteitsaansluiting bevindt? Mogelijk kunt u energiebelasting besparen. Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, kan het zijn dat het totale verbruik in een lager belastingtarief valt.

Heffingskorting bij adres met verblijfsfunctie

Een leveringsadres heeft een verblijfsfunctie als iemand woont of werkt op dit adres. U krijgt dan per elektriciteitsaansluiting een heffingskorting van € 310,81 exclusief btw. De heffingskorting geldt niet bij gasaansluitingen.

Als er geen verblijfsfunctie op het adres is, krijgt u geen heffingskorting. Per 1 januari 2015 heeft de overheid de beperkte heffingskorting voor een adres zonder verblijfsfunctie afgeschaft.

Welke situatie is op u van toepassing?

Om te checken of cumulatie van energiebelasting voor u geldt, gaat u eerst na welke situatie op u van toepassing is:

  1. Samenstel: u bent gebruiker van 1 WOZ-object met meer dan 1 gasaansluiting en/of meer dan 1 elektriciteitsaansluiting 
  2. VvE: u bent een VVE met meer dan 1 gasaansluiting en/of meer dan 1 elektriciteitsaansluiting
  3. Complex: u bent gebruiker van meer dan 1 gasaansluiting en/of meer dan 1 elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie

Ga steeds uit van uw situatie bij de checks op deze pagina.

Gunstig voor u?

Met onderstaande rekenvoorbeelden kunt u checken of het gunstig is om een cumulatie van energiebelasting aan te vragen. In deze voorbeelden is gerekend met de energiebelastingtarieven 2016.
  1. Rekenvoorbeeld samenstel
  2. Rekenvoorbeeld VvE
  3. Rekenvoorbeeld complex

Verzoek indienen

Wilt u een verzoek voor energiebelasting cumulatie indienen? Dient u dan een verzoek hiertoe in. Kijk bij uw situatie welke documenten u meestuurt met uw cumulatieverzoek:

  1. Documenten samenstel
  2. Documenten VvE
  3. Documenten complex

Verzoek indienen met terugwerkende kracht

U kunt energiebelasting cumulatie aanvragen tot maximaal 5 kalenderjaren geleden. Let hierbij op dat teveel ontvangen heffingskorting over eerdere jaren in mindering wordt gebracht.

Wilt u uw verzoek tijdig indienen? Een verzoek voor cumulatie over 5 jaar geleden kan nog worden behandeld als dit vóór 1 december van dit jaar bij ons binnen is.

Verschillende leveranciers?

Is Nuon de leverancier van alle betreffende energieaansluitingen? Dient u het verzoek dan bij ons in. Zijn de betreffende energieaansluitingen bij verschillende leveranciers ondergebracht, dan dient u het verzoek in bij de Belastingdienst.