Verklaringen energiebelastingen en btw 2016

Als zakelijke klant komt u in een aantal situaties in aanmerking voor een ander (gunstiger) energiebelastingtarief of btw-tarief dan het gebruikelijke tarief. Dit wordt beoordeeld op grond van de Wet Belastingen op Milieugrondslag (Wbm), onderdeel energiebelasting. Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een ander tarief, dient u dan een verklaring hiertoe in.

Verklaring Cumulatie verbruik

Bent u de gebruiker van een WOZ-object waarop zich meer dan 1 gasaansluiting en/of meer dan 1 elektriciteitsaansluiting bevindt? Mogelijk kunt u energiebelasting besparen. Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, kan het zijn dat het totale verbruik in een lager belastingtarief valt.

Verklaring Zakelijk elektriciteitsverbruik

Verbruikt uw organisatie jaarlijks meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit voor uitsluitend zakelijke doeleinden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het tarief zakelijk verbruik.

Verklaring Tuinders

Bent u tuinder en gebruikt u energie om het groeiproces van groenten, fruit of sierteeltgewassen te bevorderen? Dan komt u in aanmerking voor lagere belasting voor tuinders.

Verklaring WKK

Gebruikt uw organisatie energie voor het opwekken van elektriciteit in een warmtekrachtkoppeling installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30% of in een installatie die elektriciteit opwekt uitsluitend met hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van energiebelasting bij opwekken elektriciteit via WKK-installatie. Let op: u moet uw WKK-verklaring elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering.

Verklaring Doorlevering elektriciteit

Levert uw organisatie elektriciteit via een Gesloten Distributie Systeem door aan derden die voor deze leveringen energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst? Dan kunt u aanspraak maken op onbelaste doorlevering elektriciteit.

Verklaring Doorlevering gas

Levert uw organisatie via een Gesloten Distributie Systeem gas door aan derden die voor deze levering energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst? Dan kunt u aanspraak maken op onbelaste doorlevering aardgas.

Verklaring Blokverwarming

Gebruikt uw organisatie aardgas voor een installatie van blokverwarming voor meer dan één onroerende zaak (met eigen WOZ-beschikking)? Dan dient u uw energieleverancier hiervan op de hoogte te stellen.

Verklaring CNG vulstation

Gebruikt uw organisatie aardgas dat na compressie geschikt is voor de aanwending in motorrijtuigen (CNG)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een verlaagd tarief energiebelasting voor aardgasgebruik van uw CNG-vulstation. Let op: u moet uw verklaring CNG-vulstation elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering.

Verklaring Chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés

Neemt uw organisatie elektriciteit af die wordt gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés (SBI-code 24 en 25)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van energiebelasting. Let op: u moet uw verklaring chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering.

Verklaring Energiegebruik anders dan als brandstof

Neemt uw organisatie aardgas af die wordt gebruikt anders dan als brandstof? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van energiebelasting. Let op: u moet uw verklaring energiegebruik anders dan als brandstof elk jaar opnieuw voor 1 januari of vóór aanvang van de levering indienen.

Verklaring Vrijgestelde levering elektriciteit aan windturbines

Wekt uw organisatie elektriciteit op via hernieuwbare energiebronnen? Dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting. Let op: u moet uw verklaring vrijgestelde levering elektriciteit aan windturbines elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering.

Heeft u vragen?

We hebben de antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot energiebelasting voor u verzameld.

Opslag duurzame energie

Sinds 1 januari 2013 betaalt u de overheidsheffing 'opslag duurzame energie'. Dit is een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas en heeft tot doel het stimuleren van de productie van duurzame energie. Per 1 januari 2016 zijn de energiebelastingtarieven gewijzigd, deze vindt u terug op uw factuur.

Bekijk de voorbeeldberekening om te zien wat de opslag duurzame energie (ODE) voor uw factuur betekent.