Zakelijke tarieven energiebelastingen 2015

In opdracht van de overheid brengt Nuon energiebelastingen in rekening. Hoeveel energiebelasting u betaalt, hangt af van de hoogte van uw energieverbruik. De energiebelastingen worden op uw factuur weergegeven.

Energiebelastingen voor elektriciteit

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelastingen voor elektriciteit (per 1-1-2015)

Tarieven elektriciteit in € / kWh, excl. btw Energie-
belasting
Opslag
duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,1196 € 0,0036
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,0469 € 0,0046
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,0125 € 0,0012
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,0005 € 0,000055
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 311,84 € 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère * € 0,00 € 0,00
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld

* De beperkte heffingskorting van €119,62 voor WOZ-objecten zonder een verblijfsfunctie is per 1 januari 2015 volledig afgeschaft.

Energiebelastingen voor gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelastingen voor gas (per 1-1-2015)

Tarieven gas in € / m3, excl. btw Energie-
belasting
Opslag
Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,1911 € 0,0074
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,0677 € 0,0028
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,0247 € 0,0008
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,0118 € 0,0006
Aardgas voor CNG-vulstations (€ / m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,1600 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€ / m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,1911 € 0,0074
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€ / m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€ / m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2015)

Tarieven gas in € / m3, excl. btw Energie-
belasting
Opslag
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,03069 € 0,0012
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02278 € 0,0014
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,0247 € 0,0008
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,0118 € 0,0006

Heeft u vragen?

We hebben de antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot energiebelasting voor u verzameld.

Toelichting beperkte heffingskorting

In het belastingplan 2015 is door de overheid besloten om de beperkte heffingskorting van €119,62 voor WOZ-objecten zonder een verblijfsfunctie per 1 januari 2015 volledig af te schaffen. Dit betekent dat u voor de levering van elektriciteit aan dit soort objecten per 1 januari 2015 géén korting meer ontvangt.

Voor objecten met verblijfsfunctie ontvangt u nog steeds een korting op de levering van elektriciteit. Deze is echter door de overheid lager vastgesteld dan de voorgaande jaren. Per 1 januari 2015 bedraagt deze korting €311,84.

Opslag duurzame energie

Sinds 1 januari 2013 betaalt u de overheidsheffing 'opslag duurzame energie'. Dit is een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas en heeft tot doel het stimuleren van de productie van duurzame energie. Deze heffing is per 1 januari 2015 verhoogd en vindt u terug op uw factuur.

Bekijk de voorbeeldberekening om te zien wat de opslag duurzame energie (ODE) voor uw factuur betekent.