Zakelijke tarieven energiebelastingen 2014

In opdracht van de overheid brengt Nuon energiebelastingen in rekening. Hoeveel energiebelasting u betaalt, hangt af van de hoogte van uw energieverbruik. De energiebelastingen worden op uw factuur weergegeven.

Energiebelastingen voor elektriciteit

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelastingen voor elektriciteit (per 1-1-2014)

Tarieven elektriciteit in € / kWh, excl. btw Energie-
belasting
Opslag
duurzame energie
Energie-
belastingen (totaal)
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,1185 € 0,0023 € 0,1208
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,0431 € 0,0027 € 0,0458
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,0115 € 0,0007 € 0,0122
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,0005 € 0,000034 € 0,000534
Zone 4: > 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik € 0,0010 € 0,000034 € 0,001034
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 318,62 n.v.t. € 318,62
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met doorlaatwaarde van > 6 Ampère
€ 119,62 n.v.t. € 119,62
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld vrijgesteld

Energiebelastingen voor gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelastingen voor gas (per 1-1-2014)

Tarieven gas in € / m3, excl. btw Energie-
belasting
Opslag
Duurzame Energie
Energie-
belastingen (totaal)
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,1894 € 0,0046 € 0,1940
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,0446 € 0,0017 € 0,0463
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,0163 € 0,0005 € 0,0168
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,0117 € 0,0004 € 0,0121
Aardgas voor CNG-vulstations (€ / m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,1280 € n.v.t. € 0,1280
Aardgas voor blokverwarming (€ / m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,1894 € 0,0046 € 0,1940
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€ / m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€ / m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2014)

Tarieven gas in € / m3, excl. btw Energie-
belasting
Opslag
Duurzame
Energie
Energie-
belastingen
(totaal)
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,03042 € 0,0007 € 0,0311
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02258 € 0,0009 € 0,0235
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,0163 € 0,0005 € 0,0168
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,0117 € 0,0004 € 0,0121

Heeft u vragen?

We hebben de antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot energiebelasting voor u verzameld.

Verhoging energiebelasting

De overheid heeft besloten om de energiebelasting voor 2014 te verhogen. Dit heeft gevolgen voor uw factuurbedrag.

Bekijk de toelichting om te zien wat de verhoging voor uw factuur betekent.

Opslag duurzame energie

Sinds 1 januari 2013 betaalt u de overheidsheffing 'opslag duurzame energie'. Dit geldt voor alle elektriciteit- en gasproducten.

Bekijk de voorbeeldberekening om te zien wat de opslag duurzame energie (ODE) voor uw factuur betekent.