Energieverbruik optellen - cumulatie

Heeft u op 1 locatie meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen? Dan zou het zomaar kunnen dat u minder energiebelasting hoeft te betalen. Check of deze situatie bij u van toepassing is.

Cumulatie van verbruik, wat is dat?

Als u meerdere elektriciteits- en/of gasmeters op één locatie heeft, moet u het energieverbruik in bepaalde gevallen bij elkaar optellen. Dit heet ook wel: cumulatie van verbruik. Dat kan gunstig voor u zijn, want de kans is groot dat het totale verbruik in een lagere belastingschijf valt.

Het aantal aansluitingen voor de energiebelasting bepaalt ook hoeveel heffingskorting u ontvangt op de levering van elektriciteit. Het is daarom van belang om vast te stellen of uw elektriciteitsmeters voor cumulatie in aanmerking komen.

In de volgende gevallen kunt u uw verbruik onder voorwaarden bij elkaar optellen.

Heeft u een vraag?

Bel ons gerust. U bereikt ons op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Tarieven energiebelasting

In opdracht van de overheid brengen wij energie­­­belastingen in rekening. Hoeveel energie­belasting u betaalt, hangt af van de hoogte van uw energieverbruik.

Welke situatie is op u van toepassing?

Cumulatie bij samenstel

Samenstel: u bent gebruiker van 1 WOZ-object met meer dan 1 gasaansluiting en/of meer dan 1 elektriciteitsaansluiting.

Verklaring energiebelasting voor cumulatie verbruik - WOZ-beschikking gemeente

Om de aanvraag voor cumulatie zo snel en zo goed mogelijk voor u te beoordelen, vragen wij u de volgende documenten mee te sturen bij uw verzoek:

  • WOZ-beschikking(en)* waaruit af te leiden moet zijn wie eigenaar en gebruiker van de energieaansluiting is en dat het perceel of de percelen onder hetzelfde WOZ objectnummer vallen
  • 'Taxatieverslag niet-woning' afgegeven door de gemeente
  • Bent u intermediair? Voeg dan een ondertekende machtiging van de klant toe

* Stuurt u bij een cumulatieverzoek over meerdere jaren alstublieft de WOZ-beschikking van elk betreffend jaar mee

Mail de volledig ingevulde verklaring met bovenstaande documenten als bijlagen naar cumulatie@nuon.com.

Cumulatie bij VvE's met meerdere aansluitingen

U bent een VvE met meer dan 1 gas- en/of elektriciteitsaansluiting. De aansluitingen zien op het gebruik van elektriciteit van de gemeenschappelijke ruimten.

Verklaring energiebelasting voor cumulatie verbruik - VVE's

Om de aanvraag voor cumulatie zo snel en zo goed mogelijk voor u te regelen, vragen wij u de volgende documenten mee te sturen bij uw verzoek:

  • Bouwtekening of vluchtroute kaart met aanduiding fysieke energieaansluitingen
  • Splitsingsakte inclusief splitsingstekening met indeling privé en gemeenschappelijke gedeelten
  • Uittreksel Kadaster
  • Bent u energieadviseur (intermediair)? Voeg dan een ondertekende machtiging van de klant toe

Mail de volledig ingevulde verklaring met bovenstaande documenten als bijlagen naar cumulatie@nuon.com .

Cumulatie bij meerdere aansluitingen zonder verblijfsfunctie (complex)

Als u op een locatie zonder verblijfsfunctie 1 of meer gas- en/of elektriciteitsaansluitingen heeft, dan kunt u ook in aanmerking komen voor energiebelasting cumulatie.

Verklaring energiebelasting voor cumulatie verbruik - geen WOZ-beschikking

Om de aanvraag voor cumulatie zo snel en zo goed mogelijk voor u te beoordelen, vragen wij u de volgende documenten mee te sturen bij uw verzoek:

  • Document waaruit blijkt dat de verschillende aansluitingen worden aangemerkt als 1 aansluiting. Dit moet gebaseerd zijn op de complexbenadering op grond van het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2011, nummer BLKB 2011/524
  • Tekening van het netwerk met de mogelijke deelgebieden en overgangspunten van het netwerk en/of onroerende zaken van derden inclusief de leveringspunten van de netbeheerder op het netwerk
  • Bent u intermediair? Voeg dan een ondertekende machtiging van de klant toe

Mail de volledig ingevulde verklaring met bovenstaande documenten als bijlagen naar cumulatie@nuon.com.

Wanneer is er sprake van een verblijfsfunctie?

Een leveringsadres heeft een verblijfsfunctie als iemand woont of werkt op dit adres.

Met terugwerkende kracht verzoek indienen

U kunt energiebelasting cumulatie aanvragen tot maximaal 5 jaar geleden. Let hierbij wel op dat teveel ontvangen heffingskorting over eerdere jaren in mindering wordt gebracht. Een verzoek voor cumulatie over 5 jaar geleden kan nog worden behandeld als dit vóór 1 december van dit jaar bij ons binnen is.