Bespaar op uw energiebelasting of btw-tarief

In sommige gevallen komt u als zakelijke energieverbruiker in aanmerking voor korting op uw energiebelasting of btw-tarief. Check hier of dit ook voor u geldt en download de verklaring om te profiteren.

Meer dan één gas- of elektriciteitsaansluiting

Bent u de gebruiker van een WOZ-object met meer dan één gas- en/of elektriciteitsaansluiting ? Misschien kunt u dan besparen op energiebelasting. Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, valt het totale verbruik mogelijk in een lager belastingtarief.

Bekijk of uw situatie gunstig is voor energiebelasting cumulatie

Meer dan 10 miljoen kWh per jaar

Als u met uw bedrijf specifiek voor zakelijke doeleinden meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit per jaar verbruikt, komt u mogelijk in aanmerking voor het tarief zakelijk verbruik.

Download de Verklaring Zakelijk elektriciteitsverbruik 2016 (PDF)

Hoe zijn zakelijke energiekosten opgebouwd?

Energiekosten zijn voor veel ondernemers een grote kostenpost. Als u weet hoe deze kosten opgebouwd zijn, kunt u mogelijk besparen.

Speciaal voor tuinders

Voor tuinders zijn er speciale regelingen die kunnen bijdragen aan lagere energiekosten. U komt mogelijk in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief voor levering en/of transport van gas en voor verlaagde energiebelastingtarieven voor de tuinbouw.

Download de Verklaring voor Tuinders 2016 (PDF)

Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK)

Organisaties die gebruik maken van een WKK-installatie kunnen in twee gevallen gebruik maken van een lager belastingtarief. Ofwel, u gebruikt een WKK-installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%, ofwel uw installatie wekt elektriciteit op met uitsluitend hernieuwbare energiebronnen.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Download de Verklaring WKK 2016 (PDF)

Gesloten distributiesysteem - doorleveren elektriciteit

U kunt aanspraak maken op onbelaste doorlevering van elektriciteit wanneer uw organisatie via een 'gesloten distributiesysteem' elektriciteit doorlevert aan derden. Dit geldt echter alleen als deze partijen energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst.

Download de verklaring Doorlevering elektriciteit 2016 (PDF)

Gesloten distributiesysteem - doorleveren gas

Levert uw organisatie via een gesloten distributiesysteem gas door aan derden die voor deze levering energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst? Dan kunt u aanspraak maken op onbelaste doorlevering aardgas.

Download de Verklaring Doorlevering Gas 2016 (PDF)

Besparen op uw energiebelasting of btw-tarief

Blokverwarming

Gebruikt uw organisatie aardgas voor een installatie van blokverwarming voor meer dan één onroerende zaak (met eigen WOZ-beschikking)? Laat dit dan weten aan uw energieleverancier.

Download de Verklaring Blokverwarming 2016 (PDF)

CNG vulstation

Wanneer uw organisatie gebruik maakt van CNG kunt u in aanmerking komen voor een lager energiebelastingtarief voor het aardgasgebruik van uw CNG-vulstation.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Download de Verklaring CNG vulstation 2016 (PDF)

Chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés

U kunt in aanmerking komen voor belastingvoordeel als uw organisatie elektriciteit afneemt die wordt gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés(SBI-code 24 en 25).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Download de Verklaring chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés 2016 (PDF)

Tarieven energiebelasting 2016

Wilt u weten welke belastingtarieven er gelden op uw zakelijke energiekosten?

Energiegebruik anders dan als brandstof

Wanneer uw organisatie aardgas afneemt dat niet gebruikt wordt als brandstof, kunt u wellicht in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Download de Verklaring Energiegebruik anders dan als brandstof 2016 (PDF)

Windturbines

Uw organisatie kan in aanmerking komen voor vrijstelling van de energiebelasting als u elektriciteit opwekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Download de Verklaring Vrijgestelde Levering aan windturbines 2016 (PDF)

Energiebelasting verklaring

Waar stuurt u de energiebelastingverklaring naartoe?

Scan en mail de energiebelastingverklaring(en) naar businessdesk@nuon.com, met 'Energiebelasting verklaring' in de onderwerpsregel.

Of per post naar:
Facturering ZM, PAC AF 6251
Antwoordnummer 19026
1000 VC Amsterdam

Is voor iedere aansluiting een aparte verklaring nodig?

Voor elke aansluiting waarvoor u een energiebelastingverklaring wilt aanvragen, dient u een apart formulier in te vullen. Sommige verklaringen moet u elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering.

Komt u in aanmerking voor energie cumulatie, dan is het voldoende om naast de cumulatieverklaring één energiebelastingverklaring in te dienen voor alle EAN's. Dan komt u ook in aanmerking voor een andere (gunstigere) energiebelasting of btw-tarief.

Te laat of met terugwerkende kracht een verklaring opsturen?

Helaas kunnen wij het standaard tarief voor energiebelastingkorting en/of btw alleen garanderen voor het volgende kalenderjaar, wanneer een verklaring op tijd wordt opgestuurd.

Bij ontvangst van een verklaring gaat het 'nieuwe' energiebelasting-/btw-tarief in bij de eerstvolgende factuur. Dit kan niet met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Wel kunnen wij voor tuinders een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Neem hiervoor contact met ons op.

Interessant artikel?