Bespaar op uw energiebelasting of btw-tarief

In sommige gevallen komt u als zakelijke energieverbruiker in aanmerking voor korting op uw energiebelasting of btw-tarief. Check hier of dit ook voor u geldt en download de verklaring om te profiteren.

Meer dan één gas- of elektriciteitsaansluiting

Bent u de gebruiker van een WOZ-object met meer dan één gas- en/of elektriciteitsaansluiting? Misschien kunt u dan besparen op energiebelasting. Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, valt het totale verbruik mogelijk in een lager belastingtarief.

Bekijk of uw situatie gunstig is voor energiebelasting cumulatie.

Meer dan 10 miljoen kWh per jaar

Als u met uw bedrijf specifiek voor zakelijke doeleinden meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit per jaar verbruikt, komt u mogelijk in aanmerking voor het tarief zakelijk verbruik.

Verklaring Zakelijk elektriciteitsverbruik 2017 (PDF)
Verklaring Zakelijk elektriciteitsverbruik 2016 (PDF)

Hoe zijn zakelijke energiekosten opgebouwd?

Energiekosten zijn voor veel ondernemers een grote kostenpost. Als u weet hoe deze kosten opgebouwd zijn, kunt u mogelijk besparen.

Speciaal voor tuinders

Voor tuinders zijn er speciale regelingen die kunnen bijdragen aan lagere energiekosten. U komt mogelijk in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief voor levering en/of transport van gas en voor verlaagde energiebelastingtarieven voor de tuinbouw.

Verklaring voor Tuinders 2017 (PDF)
Verklaring voor Tuinders 2016 (PDF)

Goed om te weten

Als tuinder hoeft u voor uw kleinverbruikaansluitingen geen aparte verklaring naar uw netbeheerder te sturen. Deze verklaring is voor het leverings- en transportdeel.

Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK)

Organisaties die gebruik maken van een WKK-installatie kunnen in twee gevallen gebruik maken van een lager belastingtarief. Ofwel, u gebruikt een WKK-installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%, ofwel uw installatie wekt elektriciteit op met uitsluitend hernieuwbare energiebronnen.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Verklaring WKK 2017 (PDF)
Verklaring WKK 2016 (PDF)

Gesloten distributiesysteem - doorleveren elektriciteit

U kunt aanspraak maken op onbelaste doorlevering van elektriciteit wanneer uw organisatie via een 'gesloten distributiesysteem' elektriciteit doorlevert aan derden. Dit geldt echter alleen als deze partijen energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst.

Verklaring Doorlevering elektriciteit 2017 (PDF)
Verklaring Doorlevering elektriciteit 2016 (PDF)

Gesloten distributiesysteem - doorleveren gas

Levert uw organisatie via een gesloten distributiesysteem gas door aan derden die voor deze levering energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst? Dan kunt u aanspraak maken op onbelaste doorlevering aardgas.

Verklaring Doorlevering Gas 2017 (PDF)
Verklaring Doorlevering Gas 2016 (PDF)

Besparen op uw energiebelasting of btw-tarief

Blokverwarming

Gebruikt uw organisatie aardgas voor een installatie van blokverwarming voor meer dan één onroerende zaak (met eigen WOZ-beschikking)? Laat dit dan weten aan uw energieleverancier.

Verklaring Blokverwarming 2017 (PDF)
Verklaring Blokverwarming 2016 (PDF)

CNG vulstation

Wanneer uw organisatie gebruik maakt van CNG kunt u in aanmerking komen voor een lager energiebelastingtarief voor het aardgasgebruik van uw CNG-vulstation.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Verklaring CNG vulstation 2017 (PDF)
Verklaring CNG vulstation 2016 (PDF)

Chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés

U kunt in aanmerking komen voor belastingvoordeel als uw organisatie elektriciteit afneemt die wordt gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés (SBI-codes 24 en 25). Vanaf 1 januari 2017 geldt deze vrijstelling ook voor gas, echter alleen in de situatie dat het gas gebruikt wordt voor een metallurgische procedé.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Verklaringen chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés:
Verklaring Elektriciteit 2017 (PDF)
Verklaring Aardgas 2017 (PDF)
Verklaring Elektriciteit 2016 (PDF)

Mineralogische procedés

Vervaardigt uw bedrijf glas(werk), keramische producten, cement, kalk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton of steenwol? Dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting voor het aardgas dat u gebruikt voor mineralogische procedés.

Verklaring mineralogische procedés 2017 (PDF)

Tarieven energiebelasting

Wilt u weten welke belastingtarieven er gelden op uw zakelijke energiekosten?

Energiegebruik anders dan als brandstof

Wanneer uw organisatie aardgas afneemt dat niet gebruikt wordt als brandstof, kunt u wellicht in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Verklaring Energiegebruik anders dan als brandstof 2017 (PDF)
Verklaring Energiegebruik anders dan als brandstof 2016 (PDF)

Windturbines

Uw organisatie kan in aanmerking komen voor vrijstelling van de energiebelasting als u elektriciteit opwekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Verklaring Vrijgestelde Levering aan windturbines 2017 (PDF)
Verklaring Vrijgestelde Levering aan windturbines 2016 (PDF)

Energiebelasting verklaring

Waar stuurt u de energiebelastingverklaring naartoe?

Scan en mail de energiebelastingverklaring(en) naar businessdesk@nuon.com met 'energiebelasting' in de onderwerpregel.

Of per post naar:
Facturering ZM, PAC AF 6251
Antwoordnummer 19026
1000 VC Amsterdam

Is voor iedere aansluiting een aparte verklaring nodig?

Voor elke aansluiting waarvoor u een energiebelastingverklaring wilt aanvragen, vult u een apart formulier in. Sommige verklaringen moet u elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering.

Komt u in aanmerking voor energiebelasting cumulatie, dan is het voldoende om naast de cumulatieverklaring één energiebelastingverklaring in te dienen voor alle EAN's.

Wat gebeurt er als u geen verklaring opstuurt?

Als wij geen verklaring van u ontvangen, passen wij de reguliere belastingtarieven toe. Dit betekent dat u een hoger belastingtarief betaalt dan eigenlijk nodig is.

Zorg dat u de verklaring op tijd opstuurt

Alleen als u uw verklaring op tijd naar ons opstuurt, kunnen wij het standaardtarief voor energiebelastingkorting en/of btw voor het volgende kalenderjaar garanderen.

Bij ontvangst van een verklaring gaat het 'nieuwe' energiebelasting-/btw-tarief in bij de eerstvolgende factuur. Let op: dit kan niet met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Bent u tuinder? Dan kunnen wij wel voor u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Neem in dat geval contact met ons op.