7 vragen en antwoorden over energiebelasting

Tarieven energiebelasting 2017

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel belasting betaalt uw bedrijf eigenlijk voor uw elektriciteits- en gasverbruik? Wij leggen het graag aan u uit.

Energiebelastingen: hoe zit dat eigenlijk?

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe minder energiebelasting u betaalt.

Hoe wordt uw energiebelasting berekend?

De hoeveelheid energiebelasting die u betaalt is direct gekoppeld aan het aantal kWh (elektriciteit) en m³ (gas) dat u op jaarbasis verbruikt. Energiebelasting is opgebouwd uit staffels. Dit betekent dat u bij een hoger energieverbruik in een hogere zone komt. De energiebelastingtarieven worden over het algemeen lager wanneer u in een hogere verbruikszone komt.

Bij Opslag Duurzame Energie, de extra energiebelasting die is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren, is de eerste zone echter goedkoper dan de tweede zone.

Waar vindt u de energiebelastingtarieven?

Op deze pagina vindt u de tarieven energiebelasting van 2017. De tarieven van vorig jaar vindt u op de pagina Tarieven energiebelasting 2016.

Uw tarieven voor energiebelastingen opslag duurzame energie vindt u in het specificatieblok op uw maandfactuur. Ieder kalenderjaar veranderen de energiebelastingtarieven. U ziet jaarlijks in welke verbruikszone u zit. Op de voorschotfactuur ziet u geen specificatieblok. Wel zorgen we dat we de tarieven verwerken in het voorschotbedrag. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan bij uw jaarafrekening.

In aanmerking komen voor een verlaagd energiebelastingtarief?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager energiebelasting- of btw-tarief of zelfs vrijstelling krijgen. Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een gunstiger tarief, dient u dan de verklaring bij ons in. Dan zorgen wij dat we u aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

Bekijk de energiebelastingverklaringen

7 vragen en antwoorden over energiebelasting

Samen met u zorgen we er graag voor dat u niet onnodig veel energiebelasting betaalt. Daarom geven we antwoord op zeven basisvragen over energiebelasting.

Energiebelastingen voor elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven voor energiebelastingen gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (per 1-1-2017)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) Energiebelasting Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,10130 € 0,0074
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,04901 € 0,0123
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01305 € 0,0033
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00053 € 0,000131
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 308,54000 € 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère op het geschakeld net * € 0,00000 € 0,00
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld

* Sinds 1 januari 2015 geldt belastingvermindering alleen nog voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie.

Overzicht objecten met een verblijfsfunctie

Wat is Opslag Duurzame Energie?

ODE is een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas. U betaalt dit, omdat de overheid ons stimuleert om meer duurzame energie te produceren.

Energiebelastingen voor gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelasting voor gas (per 1-1-2017)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,25244 € 0,0159
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06215 € 0,0074
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02265 € 0,0027
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01216 € 0,0013
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,16128 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,25244 € 0,0159
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Gunstige energiebelastingen en btw

Het kan zijn dat uw bedrijf in aanmerking komt voor gunstige energiebelastingen of btw-tarieven.

Energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De tarieven gelden per m3.

Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2017)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04054 € 0,0026
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02346 € 0,0025
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02265 € 0,0027
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01216 € 0,0013

Heeft u een vraag?

Bel ons gerust. U bereikt ons op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.