REC aan het woord

REC over de voordelen van Nuon

REC over de voordelen van Nuon

 • Nuon houdt rekening met het belang van klanten
 • Advies en marktanalyses, een echte meerwaarde.
 • Kostenbesparing door gunstige inkoop van aardgas én verkoop van elektriciteit

Klantcase REC logo Omrin

Energie uit restafval

"Ik ben erg te spreken over de adviserende rol en marktanalyses van Nuon die we nodig hebben om de juiste momenten te kiezen voor inkoop van aardgas en verkoop van elektriciteit. Dat is echt hun meerwaarde."
Seerp Bosch, Bedrijfsdirecteur bij REC

Over REC
Afval optimaal hergebruiken, daar draait het om bij de Friese afvalinzamelaar en -verwerker Omrin. Maar er blijft altijd restafval achter dat niet herbruikbaar is. In 2011 realiseerde Omrin daarom in Harlingen de Reststoffenenergiecentrale (REC), waar dit restafval wordt verbrand met een maximaal energierendement.

Bedrijfsdirecteur bij REC

Hoe behaalt REC een zo optimaal mogelijk rendement?

Bedrijfsdirecteur Seerp Bosch stond in 2006 aan de wieg van de REC. Samen met andere Omrin-collega’s vatte hij het idee op om met niet-herbruikbaar afval energie te produceren met een hoog rendement. Omrin koos voor een kleinschalige installatie die warmte en energie in de directe omgeving zou kunnen leveren. De capaciteit van de REC is dan ook niet groter dan nodig en afgestemd op het voor Omrin beschikbare afval.

Bosch: "In drie jaar tijd heeft de centrale zich al bewezen. Het laat zien dat we zijn nagekomen wat we hebben beloofd. De volgende stap is dat we het rendement nog meer optimaliseren."

Bel mij

Heeft u vragen?

Bel 088 098 57 45 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur)


De oplossing van Nuon: inzicht bieden met behulp van marktanalyses

De energie die bij de verbranding in de REC vrijkomt, wordt in elektriciteit omgezet en in stoom. De stoom wordt geleverd aan ‘buurman’ Frisia Zout. Frisia Zout bespaart hierdoor maar liefst 75 miljoen kuub aardgas per jaar. Bovendien wordt op deze manier 140.000 ton CO2-uitstoot vermeden.

Seerp Bosch, bedrijfsdirecteur REC: "Het is mooi dat wij dit als goede buur kunnen leveren. Wat betreft olie en gas is Nederland te afhankelijk van het buitenland, waaronder het Midden-Oosten en Rusland. Als bedrijf kunnen wij een kleine bijdrage leveren om deze afhankelijkheid te verminderen. Eigenlijk zouden we dit veel meer moeten doen in Nederland."

Het energierendement van de REC is door de warmtekrachtkoppeling ook zeer hoog. REC koopt een gering volume elektriciteit en gas in, maar levert maar liefst 71 GWh elektriciteit terug via Nuon. Bosch: "Ik ben erg te spreken over de adviserende rol en marktanalyses van Nuon die we nodig hebben om de juiste momenten te kiezen voor inkoop van aardgas en verkoop van elektriciteit. Dat is echt de meerwaarde van Nuon. De relatie is goed, de tarieven zijn stabiel en Nuon houdt rekening met het belang van klanten."

De samenwerking met Nuon resulteert in:

 • Advies en marktanalyses voor het kiezen van de juiste inkoopmomenten
 • Kostenbesparing door gunstige inkoop van aardgas én verkoop van elektriciteit
 • Minder energieverspilling

Ambitie van REC: geen energieverspilling meer

Bosch: "Soms komt het voor dat we de warmte noodgedwongen moeten wegkoelen, zoals dat heet, omdat deze warmte niet kan worden afgenomen. Dat is energieverspilling. Onze ambitie is dat er in het hele proces geen enkele verspilling meer optreedt. Dat willen we met een tweede stoomturbine realiseren. De vrijgekomen warmte zetten we om in elektriciteit, die we dan aan het net terugleveren. Ik hoop dat we over een paar jaar de tweede turbine hebben draaien."

Klantcase REC

Kerncijfers

 • 95 MW opwek duurzame energie
 • 75 miljoen m3 aardgas besparing per jaar bij Frisia Zout

Doelstellingen

 • Kostenbesparing
 • Minder energieverspilling

Resultaten

 • 71 GWh teruglevering elektriciteit via Nuon
 • Advies en marktanalyses voor het kiezen van de juiste inkoopmomenten
 • Kostenbesparing door gunstige inkoop van aardgas én verkoop van elektriciteit