Maarel Orchids aan het woord

Maarel Orchids over de voordelen van Nuon

Maarel Orchids over de voordelen van Nuon

 • Scherpe inkoop van gas
 • De mogelijkheid om stroomoverschotten te verhandelen
 • Lagere energiekosten

Klantcase Maarel Orchids logo

Besparen door slim in- en vérkopen

"In de winter heeft de kwekerij veel warmte nodig om de kassen op temperatuur te houden, naast elektriciteit voor de belichting. In de zomer is er juist koeling nodig. De vraag naar elektriciteit en warmte fluctueert dus continu. Het is spannend om dit goed te beheren."
Alphons Alsemgeest, Energiemanager bij Maarel Orchids

Over Maarel Orchids
Maarel Orchids kweekt meer dan 200 variëteiten van de Phalaenopsis orchidee, verdeeld over twee locaties in Maasdijk en De Lier. Deze zijn samen 13 hectare groot, waarmee het een van de grootste orchideeënkwekerijen van Europa is. Het bedrijf met ruim 100 werknemers produceert zo’n zes miljoen orchideeën per jaar.

Energiemanager bij Maarel Orchids

Hoe houdt Maarel Orchids de energiekosten zo laag mogelijk?

Een orchidee is een tropische plant die langzaam groeit. Ze worden het hele jaar door gekweekt en dus start de teeltcyclus de ene keer in de zomer, de andere keer in de winter. Het eerste half jaar heeft de plant 30ºC nodig, gevolgd door zes weken van 20ºC, waarna de orchidee de laatste 14 weken het best gedijt bij kamertemperatuur.

Het is duidelijk dat de kostprijs van een orchidee in grote mate bepaald wordt door de energierekening. Zo laag mogelijke energiekosten zijn dan ook de reden dat energiemanager Alphons Alsemgeest samen met Nuon het energiebeleid heeft veranderd om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie: "Energie is een cruciale tool om het bedrijfsresultaat te beïnvloeden."

Bel mij

Heeft u vragen?

Bel 088 098 57 45 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur)


De oplossing van Nuon: meer grip op energiekosten met Nuon HandelsPlatform

Maarel Orchids heeft sinds 2007 drie warmtekrachtkoppelingen (WKK) om zelf energie op te wekken. De vrijkomende warmte wordt in twee tanks gebufferd. Deze tanks hebben een gezamenlijke inhoud van 3.200 m3 water, dat tot een temperatuur van 95ºC opgewarmd kan worden. De drie WKK-systemen gebruiken aardgas om elektriciteit op te wekken. Met de vrijkomende warmte worden de orchideekassen verwarmd, terwijl de elektriciteit gebruikt wordt voor koeling en belichting.

In- en verkopen van elektriciteit
De totale jaarlijkse elektriciteitsproductie bij Maarel Orchids bedraagt circa 45.000 MWh. Wat Maarel Orchids niet zelf gebruikt, levert het bedrijf terug aan het net. Daarom heeft Maarel Orchids gekozen voor het product Nuon HandelsPlatform, zodat Alphons Alsemgeest direct toegang heeft tot actuele marktprijzen op de APX en LEBA markt en zelf energie kan in- en verkopen. Zodra het ernaar uitziet dat Maarel Orchids te veel energie produceert, dan verkoopt Alsemgeest de te veel geproduceerde energie direct via het Nuon HandelsPlatform, te vergelijken met in- en verkoop op de beurs.

Alphons Alsemgeest: "Ik probeer warmte te bufferen voor de collega’s van de teelt. Maar als ik weet dat ik elektriciteit over heb, dan probeer ik die elektriciteit tegen een zo gunstig mogelijke prijs te verhandelen. Ik speculeer niet, wel hou ik rekening met omstandigheden. Als er weinig wind staat en het bewolkt is, kan de elektriciteitsprijs hoger uitpakken. Verwacht ik morgen of volgende week een hogere vraag met dito prijsniveau, dan verkoop ik niet op voorhand, maar op de zogeheten onbalansmarkt."

De samenwerking met Nuon heeft geleid tot:

 • De mogelijkheid om stroomoverschotten te verhandelen
 • Lagere energiekosten

Ambitie van Maarel Orchids: zo scherp mogelijk inkopen en verhandelen

Als de drie WKK-systemen van Maarel Orchids voluit werken, verbruiken ze 2.400 m3 gas per uur. Heeft Alphons Alsemgeest gas op het juiste moment ingekocht waardoor hij € 0,01 per m3 goedkoper uit is dan het reguliere tarief, dan geeft het bedrijf € 24 per uur minder uit. Op jaarbasis heb je het dan bij 5.000 draaiuren per WKK over een kostenbesparing van € 120.000,-.

Alphons Alsemgeest: "De ambitie van het bedrijf op energiegebied is om zo scherp mogelijk gas in te kopen en om elektriciteit die we over hebben zo gunstig mogelijk te verhandelen."

Met Nuon HandelsPlatform heeft u:

 • Direct toegang tot actuele markt­prijzen op de APX en LEBA markt
 • Heldere rapportages van uw in- en verkooptransacties
 • Geen bandbreedte
Offerte aanvragen >

Kerncijfers Maarel Orchids

 • 13 hectare productiekassen
 • 3 WKK’s met een gezamenlijk vermogen van 9 MW
 • 13,6 MCM verbruik per jaar
 • 1,5 GWh verbruik per jaar
 • 22 GWh Teruglevering per jaar

Doelstellingen

 • Energiekosten zo laag mogelijk houden
 • Gas zo scherp mogelijk inkopen
 • Elektriciteit zo gunstig mogelijk verhandelen

Resultaten

 • De mogelijkheid om stroomoverschotten te verhandelen
 • Lagere energiekosten