Intrakoop aan het woord

Intrakoop over de voordelen van Nuon

Intrakoop over de voordelen van Nuon

 • Maximale flexibiliteit door afgesloten raamovereenkomst
 • Nuon is koploper op het gebied van dienstverlening
 • Accountmanagement reageert adequaat en proactief
Klantcase Intrakoop logo

Flexibele en persoonlijke dienstverlening

"Het onderscheidend vermogen zit in de performance om de levering heen. Als je ziet hoe Nuon daarmee omgaat, kan ik niet anders zeggen dan dat ze hun zaken goed voor elkaar hebben. Kijkend naar wat Nuon presteert in de dienstverlening, dan zijn ze een van de koplopers."
Gijs van Leeuwen, senior inkoper/productmanager bij Intrakoop

Over Intrakoop
Intrakoop is al vanaf 1959 de inkoopcoöperatie van de zorg. Zij ondersteunt haar circa 600 leden – zorgorganisaties – bij het terugdringen van de totale kosten en het verbeteren van de kwaliteit van ingekochte middelen en diensten. Zonder winstoogmerk. Op energiegebied is Intrakoop landelijk de grootste non-profit inkooporganisatie.

Intrakoop biedt collectieve en individuele (inkoop)dienstverlening voor aardgas en elektriciteit aan. Van aanbestedingen tot factuurcontrole, factuurbeheer, besparingsadvies, WKK-studies, energiebenchmark en advies over duurzaamheid en subsidies.

Hoe bereikt Intrakoop flexibiliteit en de beste prijs tegen geringe risico’s voor haar klanten?

Als gevolg van onder meer het overheidsbeleid is de zorgmarkt continu in beweging. En als bijvoorbeeld grotere locaties worden getransformeerd naar kleinschalig wonen, heeft dat gevolgen voor het aantal aansluitingen en het volume. Dat vereist flexibiliteit. Van Leeuwen: "Daarnaast is onze inkoopstrategie erop gericht om risico’s op een hoog prijsniveau te vermijden. We willen onder het marktgemiddelde scoren."

Inkoper en Productmanager bij Intrakoop
Bel mij

Heeft u vragen?

Bel 088 098 57 45 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur)


De oplossing van Nuon: maximale flexibiliteit, een scherpe prijs en hoogstaande dienstverlening

Sinds 2010 heeft Intrakoop een raamovereenkomst met Nuon. Van Leeuwen: "Nuon levert een behoorlijk volume. En dat groeit nog steeds. Het contract met Nuon loopt van 2010 tot en met 2018, met een optie tot verlenging tot en met 2018. We praten over meer dan 180 leden met zo'n 6.000 aansluitingen."

 • Maximale flexibiliteit
  "Nuon biedt in de overeenkomst maximale flexibiliteit. Leden kunnen net zo veel of weinig gebruiken als voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, dat past allemaal binnen het contract. Er is rekening gehouden met veranderende omstandigheden. Concreet: er is geen bandbreedte in volume en er kunnen locaties toegevoegd dan wel afgevoerd worden zonder extra kosten."
   
 • De beste prijs
  "Door de toegepaste inkoopstrategie is het gelukt om een prijs onder het marktgemiddelde te bieden. Leden krijgen zo de best mogelijke prijs uit de markt, tegen de geringste risico’s."
   
 • Persoonlijke benadering
  "Nuon heeft veel van onze leden met veel aansluitingen, soms wel 600, persoonlijk bezocht om deze goed in kaart te brengen en de factuurwensen te bespreken. We hebben bijvoorbeeld leden met kleinschalige woonvormen, waar veel mutaties plaatsvinden. Dat vergt veel van een leverancier. Nuon pakt dit goed op, gaat er gewoon naartoe en steekt er veel tijd en energie in. Dat vind ik heel sterk."
   
 • Koploper in dienstverlening
  "Als je ziet wat Nuon presteert met betrekking tot de dienstverlening, dan zijn ze een van de koplopers. Nuon scoort boven de 95% op het Service Level Agreement. En dat is hoog. Voor ons is dat van belang omdat we willen weten hoe Nuon met onze leden omgaat.
   
  Het Service Level Agreement (SLA) voorziet daarin. De manier waarop Nuon het SLA naleeft, vind ik heel sterk. Ze zijn zelfverzekerd genoeg om zich kwetsbaar en transparant op te stellen. De SLA betreft zestien onderdelen van het contract, de key performance indicators, die per kwartaal worden gecontroleerd en gerapporteerd. Hoe het werkt? Stel, ik wil vandaag weten hoe Nuon scoort op tijdig reageren op (spoed)verzoeken of aanlevering van een correct mutatieoverzicht. Dan kan ik als het ware met één druk op de knop de status opvragen."
   
 • Klantteam werkt adequaat en proactief
  "Nuon heeft de zaken goed voor elkaar met een accountmanagent dat heel adequaat en proactief reageert. De klantafhandeling is deskundig, omdat medewerkers op de hoogte zijn van het contract en er maar weinig personeelswisselingen zijn. En er zijn specifieke medewerkers verantwoordelijk voor ons, waardoor wij ons direct begrepen voelen. Perfect."
Klantcase Intrakoop