CBRE Global Investors aan het woord

Klantcase CBRE Global Investors

CBRE Global Investors over de voordelen van Nuon

 • Inzicht in en vermindering van het energieverbruik
 • Meer grip op de fluctuerende energiemarkt
 • Een flexibel contract zonder onvoorziene kosten

Klantcase CBRE Global Investors logo

Geen onverwachte kosten meer

"Nuon dacht van begin af aan met ons mee. Ze snappen hoe de vastgoedmarkt werkt en waarom risico’s minimaliseren met betrekking tot energie-inkoop zo belangrijk voor ons is. Door verbruiksdata inzichtelijk te maken, heeft Nuon ons een passende energieoplossing geboden.”
Cor Treure, Senior Service Manager bij CBRE Global Investors

Over CBRE Global Investors
CBRE Global Investors is een vastgoedvermogensbeheerder, die tevens commercieel vastgoed verhuurt. Ze onderscheiden zich op de markt door het directe klantencontact - dat wil zeggen rechtstreekse dienstverlening richting de huurders - en de nadruk die ze leggen op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van de dingen die ze voor hun huurders doen is het afsluiten van contracten met energieleveranciers.

Senior Service Manager bij CBRE Global Investors

Hoe kan CBRE Global Investors de kosten beheersen en duurzamer opereren?

Servicekosten van kantoren bestaan voor 40 à 45% uit energiekosten. Cor Treure: “Mijn verantwoordelijkheid is om de dienstverlening naar de huurders te continueren en het liefst te verbeteren. Daarvoor heb ik een energieleverancier nodig die een scherpe prijs biedt en die meedenkt in energiereductie. Om huurders te bewegen minder energie te verbruiken, is inzicht in hun verbruik essentieel.”

Daarnaast beweegt het vastgoedfonds continu, doordat het kantoren aankoopt en verkoopt. De energievraag beweegt daardoor mee. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. CBRE Global Investors wil niet geconfronteerd worden met boetes die voortkomen uit een contract dat niet meebeweegt met de fluctuerende vraag naar energie. Daarom koos CBRE Global Investors voor Nuon SplitPrijs. Daarmee is het mogelijk om grip te houden op een fluctuerende energiemarkt.

Bel mij

Heeft u vragen?

Bel 088 098 57 45 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur)


De oplossingen van Nuon: verbruiksinzicht en een flexibel contract

Cor Treure: “Aan Nuon heb ik gevraagd om de verbruikersdata inzichtelijk te maken met behulp van rapportages. Wij hebben aan onze Nuon accountmanager uitgelegd hoe onze business in elkaar steekt, waar we tegenaan lopen en waarom we risico’s willen minimaliseren. Nuon heeft ons toen een passende energieoplossing geboden.”

Doordat de energievraag van CBRE Global Investors soms verandert, kan er sprake zijn van een overschot of tekort ten opzichte van het gecontracteerde volume. “Daarom heeft Nuon ons aangeboden om indien gewenst het contractvolume vlak voor het betreffende leveringsjaar aan te passen. Het eventuele overschot of tekort wordt dan verhandeld tegen de op dat moment geldende marktprijzen. Deze kosten en/of baten zijn hierdoor bekend voor het begin van het volgende leveringsjaar. Voor ons is dit belangrijk, omdat wij deze kosten nu in de servicekosten van onze huurders kunnen verwerken.”

Meedenken en een goed begrip van elkaars wereld zijn de kern van de samenwerking. Treure: “Onze operationeel accountmanager snapt waar we tegenaan lopen. Aan een halve e-mail heeft hij genoeg. Ook heb ik ongeveer twee keer per dag contact met de specialisten van de Nuon PortfolioDesk over de APX energiemarkt. Daarin voelen we elkaar aan. Deze personen laten in deze people’s business de positieve toegevoegde waarde van Nuon duidelijk zien.”

De samenwerking tussen Nuon en CBRE Global Investors heeft geresulteerd in:

 • Inzicht in en vermindering van het energieverbruik
 • Meer grip op de fluctuerende energiemarkt
 • Een flexibel contract zonder onvoorziene kosten

 

  Ambitie van CBRE Global Investors: huurders stimuleren CO2-neutraal te zijn

  Cor Treure: “Onze ambitie is om een zodanige service te verlenen aan onze huurders, dat hun gedrag CO2-neutraal wordt. Met onze nieuwe app kunnen huurders hun energieverbruik live volgen. Zetten ze de thermostaat iets lager, dan zien ze meteen dat het verbruik terugloopt. Hierdoor is er direct minder CO2-uitstoot. Doordat Nuon voor ons het energieverbruik inzichtelijk maakt, kunnen wij onze huurders deze app bieden. Daarmee zetten we een eerste stap om onze duurzame ambitie te realiseren.”

  Met Nuon SplitPrijs kunt u:

  • Online uw energie-inkoop regelen
  • Profiteren van marktontwikke­lingen door gespreide inkoop
  • Rekenen op ondersteuning van onze energie-experts
  Offerte aanvragen >

  Kerncijfers CBRE Global Investors

  • 169 aansluitingen
  • 57 GWh en 2,28 MCM verbruik per jaar
  • Aandeel energie in servicekosten: 40-45%

  Doelstellingen

  • Een scherpe prijs
  • Géén onverwachte kosten
  • Flexibel contract zonder boetes

  Resultaten

  • Inzicht in en vermindering energieverbruik
  • Meer grip op de fluctuerende energiemarkt
  • Een flexibel contract zonder onvoorziene kosten