Volkshuisvesting Arnhem bespaart tijd en kosten met slimme meters

Volkshuisvesting Arnhem bespaart tijd en kosten met slimme meters

Slimme meters kun je op afstand uitlezen. Ze geven een nauwkeurig inzicht in verbruik en zorgen voor minder schommelingen in energiekosten voor huurders. Een mooie tijdswinst en kostenbesparing.

Ook besparen met slimme meters?

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Bel 088 363 7932

Zuivere cijfers

Het handmatig opnemen van meterstanden van zo’n 400 (collectieve) kleinverbruikaansluitingen is niet meer van deze tijd, vond Volkshuisvesting Arnhem. Bovendien wilde de woningcorporatie zo reëel mogelijke verbruikscijfers.

Treasurer Rudi van Weelden: "Je wilt dat alle meterstanden zo laat mogelijk in het kalenderjaar worden doorgegeven, zodat je niet hoeft te werken met schattingen en achteraf tegen correcties aanloopt. Op basis van de juiste standen kan dan het (voorschot)bedrag correct worden berekend en de afrekening van het afgelopen jaar tijdig worden verstuurd naar onze huurders." Daarom stapte Volkshuisvesting Arnhem over op slimme meters.

Volkshuisvesting Arnhem logo

Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem bezit ongeveer 300 kleinverbuikaansluitingen voor collectieve elektriciteitsvoorzieningen en ongeveer honderd voor collectieve gasvoorzieningen.

Jaarlijks verbruiken deze collectieve voorzieningen – denk aan blokverwarming, liften en verlichting in trapportalen en op galerijen – 4.100 MWh elektriciteit en 2,3 miljoen m3 gas.

Alle meters op afstand uitlezen

Bij handmatige opname moest Volkshuisvesting Arnhem alle meters af. Daar deden ze een maand over. Met slimme meters kunnen ze het verbruik van alle meters tegelijkertijd op afstand elektronisch uitlezen. De informatie is juist, betrouwbaar én volledig. Zo besparen ze tijd en dus kosten.

Voortvarende uitrol

De vervanging door slimme meters ging voortvarender dan verwacht. Van Weelden: "Eind 2013 vonden de eerste gesprekken met Nuon en netbeheerder Liander plaats en inmiddels zijn bijna alle aansluitingen vervangen. Sommige aansluitingen leverden wat problemen op. Een slimme gasaansluiting vereist bijvoorbeeld een elektriciteitsaansluiting in de buurt. Bij sommige gasaansluitingen was dat niet het geval, en dan moet je een afweging maken: gaan we extra kosten maken om die afstand te overbruggen, of laten we het voor die ene aansluiting zo?"

Met slimme meters ben je af van handmatige opname. Je kunt de standen zo laat mogelijk in het jaar opnemen en de informatie is juist, betrouwbaar én volledig. Zo bespaar je tijd en kosten.

Rudi van Weelden
Treasurer bij Volkshuisvesting Arnhem

Kerncijfers

  • 300 collectieve elektra aansluitingen
  • 100 collectieve gas aansluitingen
  • 4.100 MWh verbruik elektriciteit
  • 2,3 miljoen m3 verbruik gas

Doelstellingen

  • Zuivere verbruiksgegevens
  • Weinig schommelingen in energiekosten voor de huurders

Resultaten

  • Nauwkeuriger inzicht in verbruik
  • Minder schommelingen in energiekosten voor huurders
  • Tijd- en dus kostenbesparing

Duizenden euro's bespaard

Rudi van Weelden: "Naast de slimme meters, hebben we samen met Nuon veel energie gestoken in een efficiëntere digitale administratie en facturatie. Ook dat levert een kostenbesparing op. In combinatie met de slimme meters heb je het dan al gauw over duizenden euro’s besparing op jaarbasis.

Je kunt wel naar een andere leverancier overstappen die misschien iets lagere tarieven biedt. Maar dat voordeel kun je zo kwijtraken als de afhandeling bewerkelijk blijkt te zijn door bijvoorbeeld handmatig werk en je fouten moet corrigeren. Je moet alles in samenhang bezien en daarop je keuze voor de energieleverancier baseren."

Interessant artikel?