Innovatie en energy-efficiency bij EvoSwitch

Innovatie en energy-efficiency bij EvoSwitch

Bij datacenter EvoSwitch is elektriciteit één van de grootste kostenposten. Met een slimme inkoopstrategie bespaart het bedrijf op de kosten.

Goedkoop inkopen enorm belangrijk

Bij EvoSwitch is elektriciteit een van de grootste kostenposten. Er staat voor miljoenen aan infrastructuur die stabiliteit vereisen, maar ook wil het bedrijf flexibiliteit om met trends mee te kunnen bewegen. Managing Director bij EvoSwitch, Eric Boonstra: "Je wilt geen enorme prijsschommelingen en je wilt zo goedkoop mogelijk inkopen. Het is belangrijk dat we voor aanvang van een jaar de prijs voor een kWh zeker stellen en voor de komende jaren een zeer aantrekkelijke prijs realiseren."

Ook profiteren van dalende energieprijzen?

Als u zelf energie verhandelt, profiteert u direct van de lagere energieprijzen. Mét wat hulp van onze experts natuurlijk.

Alles over gespreid inkopen

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de wereld.

Eric Boonstra
Managing Director bij EvoSwitch

Gespreid inkopen en duurzame energie

EvoSwitch wilde graag op de kosten besparen. Door haar energie gespreid in te kopen en gebruik te maken van duurzame energieoplossingen, is dit het bedrijf gelukt. Op de juiste momenten worden delen van het geprognosticeerde volume ingekocht, oftewel tegen de beste prijs. Boonstra: "Het is een flexibel model met een bandbreedte, wat belangrijk is voor nieuwe klanten en voor ons type bedrijf een goed werkend model. Ons stroomverbruik neemt namelijk continu toe."

De resultaten in het kort

  • Kostenbesparing en stabiliteit door risicospreiding, de beste gemiddelde prijs en flexibiliteit in afname
  • 100% duurzame energie, waaronder gebruik van windenergie
  • 11 laadpalen voor elektrisch vervoer

Evoswitch

EvoSwitch is leverancier van carrier neutrale datacenterservices en is gevestigd in Haarlem, Amsterdam en Washington DC. Een nieuw datacenter is in aanbouw in Amsterdam Zuidoost. Het datacenter in Haarlem is CO2-neutraal vanaf dag één. Het gebruikt 100% duurzame energie en levert deze energie ook aan klanten. In Haarlem staan de servers van klanten als Wikipedia Europe, Logica CGI, Detron en Huawei.

Verder verduurzamen

EvoSwitch wil doorgaan op de ingeslagen weg. De komende tijd ligt de focus op het nog verder verlagen van de Power Usage Effectiveness (PUE) waarde en het realiseren van een zo hoog mogelijke energie-efficiency. Daarnaast wil EvoSwitch doorgaan met het autobeleid van A-labels en elektrisch vervoer en worden toekomstige datacenters ook voorzien van sensorverlichting.

Innovatie

Samen met Nuon gaat EvoSwitch graag verder met het ontwikkelen van het duurzame bewustzijn bij bedrijven en met het bedenken en uitvoeren van nog meer innovatieve concepten en producten.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag. Bel ons gerust op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.

Bel ons op 088 363 7932

Kerncijfers EvoSwitch AMS1

  • 12.000m2, uitbreiding mogelijk naar 40.000m2
  • 25 MW site
  • CO2-neutraal

Doelstellingen

  • Kostenbesparing
  • Flexibiliteit in afname
  • Verlaging Power Usage Effectiveness (PUE) waarde

Groen beleid inzetten als marktinstrument

Daarnaast wil EvoSwitch in de datacentermarkt leider zijn op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Het groene beleid wordt actief ingezet als marketinginstrument. Boonstra: "Wij hebben gemeend dat het energie-efficiënt opereren van datacenters een must is. Het draagt bij aan een betere wereld en aan aanzienlijke stroomkostenbesparingen. Wij hebben dit vanaf dag 1 ingezet wat ons een voortrekkersrol heeft opgeleverd in de datacentermarkt. Green = cost leadership = leadership. Daar geloof ik écht in."

Interessant artikel?