CBRE Global Investors heeft geen onverwachte kosten meer

CBRE Global Investors heeft geen onverwachte kosten meer

Vastgoedvermogensbeheerder CBRE heeft een wisselende energievraag, omdat het kantoren aankoopt en verkoopt. Om te zorgen dat de kosten beheersbaar blijven en het bedrijf grip houdt op de fluctuerende energiemarkt, koopt zij flexibel energie in.

Ook gespreid inkopen en een flexibel contract?

Bel ons gerust, dan vertellen we u wat de voordelen zijn. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Bel ons op 088 363 7932

Inzicht in verbruik

Servicekosten van kantoren bestaan voor 40 à 45% uit energiekosten. Daarom was CBRE Global Investors op zoek naar een energieleverancier die een scherpe prijs biedt en mee kan denken in het verminderen van het energiegebruik. Om huurders te bewegen minder energie te verbruiken, was inzicht in hun verbruik essentieel.

CBRE Global Investors logo

CBRE Global Investors is een vastgoedvermogensbeheerder, die tevens commercieel vastgoed verhuurt. Ze onderscheiden zich op de markt door het directe klantencontact - dat wil zeggen rechtstreekse dienstverlening richting de huurders - en de nadruk die ze leggen op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van de dingen die ze voor hun huurders doen is het afsluiten van contracten met energieleveranciers.

Kosten beheersen door slim in te kopen

Door de veranderende energievraag, was CBRE Global Investors op zoek naar een flexibel contract. De vastgoedvermogensbeheerder wilde niet geconfronteerd worden met boetes die voortkomen uit een contract dat niet meebeweegt met de wisselende vraag naar energie. Daarom koos het bedrijf ervoor om gespreid energie in te kopen.

Zelf energie verhandelen

Omdat CBRE Global Investors van te voren niet weet hoeveel energie het nodig heeft, komt het soms voor dat het bedrijf een overschot of tekort heeft ten opzichte van het gecontracteerde volume. Dat kan het dan verhandelen tegen de op dat moment geldende marktprijzen.

Omdat wij onze energie kunnen verhandelen, zijn onze kosten of baten voor het begin van het volgende leveringsjaar bekend. Dit is belangrijk voor ons.

Cor Treure
Senior Service Manager bij CBRE Global Investors

Benieuwd naar gespreid inkopen?

U kunt zelf uw energie verhandelen én gebruik maken van de hulp van onze marktexperts.

Maak een adviesafspraak

Kerncijfers CBRE Global Investors

  • 169 aansluitingen
  • 57 GWh en 2,28 MCM verbruik per jaar
  • Aandeel energie in servicekosten: 40-45%

Doelstellingen

  • Een scherpe prijs
  • Géén onverwachte kosten
  • Flexibel contract zonder boetes

Resultaten

  • Inzicht in en vermindering energieverbruik
  • Meer grip op de fluctuerende energiemarkt
  • Een flexibel contract zonder onvoorziene kosten

Duurzame ambitie

In de toekomst wil CBRE Global Investors meehelpen om te zorgen dat het gedrag van hun huurders CO2-neutraal wordt. Met hun nieuwe app kunnen huurders hun energieverbruik live volgen. Zetten ze de thermostaat iets lager, dan zien ze meteen dat het verbruik terugloopt. Hierdoor is er direct minder CO2-uitstoot. Treure: "Doordat Nuon voor ons het energieverbruik inzichtelijk maakt, kunnen wij onze huurders deze app bieden. Daarmee zetten we een eerste stap om onze duurzame ambitie te realiseren."

Interessant artikel?